Obhajoby BP a DP

harmonogram akademického roku 2017/2018 FF UK
– kontrola splnění studijních povinností: 30. 5. 2018
– odevzdání závazné elektronické přihlášky: 9. 5. 2018
– odevzdání bakalářské práce: 11. 5. 2018

Úvod > Události > Obhajoby BP a DP