Obhajoby BP a BZK

* Harmonogram akademického roku 2017/2018 FF UK
* odevzdání závazné elektronické přihlášky: 12. 7. 2018
* kontrola splnění studijních povinností: 17. 8. 2018
* odevzdání bakalářské práce: 31. 7. 2018

Úvod > Události > Obhajoby BP a BZK