Obhajoby DP a SZZK

* Harmonogram akademického roku 2017/2018
* odevzdání závazné elektronické přihlášky: 12. 7. 2018
* kontrola splnění studijních povinností: 22. 8. 2018
* odevzdání diplomové práce: 31. 7. 2018

Úvod > Události > Obhajoby DP a SZZK