Poslední termín pro odevzdání bakalářské práce k BZK konané v září 2018

harmonogram akademického roku 2017/2018 FF UK
– termín BZK: 3.–7. 9. 2018
– odevzdání závazné elektronické přihlášky: 12. 7. 2018
– kontrola splnění studijních povinností: 17. 8. 2018

Úvod > Události > Poslední termín pro odevzdání bakalářské práce k BZK konané v září 2018