Poslední termín pro odevzdání diplomové práce k SZZK konané v září 2018

harmonogram akademického roku 2017/2018 FF UK
– termín SZZK: 3.–7. 9. 2018
– odevzdání závazné elektronické přihlášky: 12. 7. 2018
– kontrola splnění studijních povinností: 22. 8. 2018

Úvod > Události > Poslední termín pro odevzdání diplomové práce k SZZK konané v září 2018