Poslední termín pro odevzdání závazné přihlášky k SZZK konané v září 2018

harmonogram akademického roku 2017/2018 FF UK
– termín SZZK: 3.–7. 9. 2018
– kontrola splnění studijních povinností: 22. 8. 2018
– odevzdání diplomové práce: 31. 7. 2018

Úvod > Události > Poslední termín pro odevzdání závazné přihlášky k SZZK konané v září 2018