Ústav

 

           Historie           

  

Výroční zprávy

  

Koncepce ÚJKN

  

Fakultní školy

Ústav jazyků a komunikace neslyšících je ústavem velmi mladým. Vznikl k 1. 11. 2013 oddělením od Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Ústav je jediným pracovištěm zabývajícím se lingvistikou znakových jazyků a oborem Deaf Studies v České republice. Jeho odborný a pedagogický záběr je velmi široký: vedle lingvistiky také kultura a komunita Neslyšících, historie Neslyšících, výchova a vzdělávání neslyšících, tlumočení mezi českým znakovým jazykem a češtinou + praktický jazyk: český znakový jazyk, psaná čeština pro neslyšící, angličtina pro neslyšící, poskytování služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty. Pracoviště s takovým zaměřením a s tak širokým portfoliem činností je unikátní i v rámci středoevropského regionu.

 

Úvod > Ústav