Akademický rok 2021/2022

Naší dlouhodobou snahou je zvát k nám na obor různé domácí i zahraniční přednášející. Od letního semestru 2011/2012 jsme navíc zavedli cyklus přednášek prezentujících zajímavé aktivity související s oblastmi našeho zájmu. Kromě studentů a pedagogů oboru je cyklus přístupný široké veřejnosti. Aktuální informace o cyklu, který je pro studenty také povinně volitelným/volitelným předmětem, naleznete v informačním systému zde.

Všechny přednášky jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. Pokud si chcete objednat simultánní přepis mluvené češtiny, napište alespoň týden předem na email: petra.slanskabimova@ff.cuni.cz. 

Přednášky probíhají vždy ve středu od 17:30 – 19:00 přes MS Teams.

Novinky ze světa Deaf Studies dále naleznete v interaktivní části kurzu na facebooku.

Letáček přednášek najdete zde.

Úvod > Aktivity > Přednášky pro veřejnost > Akademický rok 2021/2022