Výstava Čeští Neslyšící: 1814–2014

Výstava Čeští Neslyšící: 1814–2014 se nachází ve 4. patře hl. budovy FF na nám. J. Palacha 2, před místnosti P421 a P422.

Výstava přibližuje široké veřejnosti něco z kultury a historie Neslyšících. Po krátkém úvodu o komunitě českých Neslyšících, představuje pět význačných osobností (jak slyšících, tak neslyšících), které  komunitu ovlivnily, a v roce 2014 jsme si připomněli kulaté výročí jejich narození.

Jednotlivé panely s překlady do znakového jazyka si prohlédněte zde:

Čeští Neslyšící: 1814–2014
Václav Frost
Karel Výmola
František Kudym
Mobi Urbanová
Josef Zeman
Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Vernisáž proběhla v úterý 26. 8. 2014 v rámci mezinárodní letní školy CISL 2014. Panely byly po skončení výstavy ve foyeru FF umístěny v Knihovně Jana Palacha a od prosince 2014 jsou trvale nainstalovány ve 4. patře hl. budovy FF na nám. J. Palacha 2, před místnostmi P421 a P422 (bez překladu do CZJ a MZS).
Výstavu připravil Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, jmenovitě Mgr. Radka Nováková ve spolupráci s Bc. Petrem Pánkem, Bc. Karlem Redlichem a dr. Andreou Hudákovou.
Video z vernisáže zpracoval Kamil Panský. Děkujeme!

Výstavě a především páteru Václavu Frostovi se věnoval Televizní klub neslyšících dne 29. 10. 2014. Můžete jej zhlédnout zde.

Úvod > Aktivity > Výstava Čeští Neslyšící: 1814–2014