3. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2021/2022

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ČZJ 6A (0/2) Mgr. Fritz č. 422B

Doplňková čeština 6A (0/2) Mgr. Stanovská č. 422A Doplňková čeština 6B (0/2) Mgr. Preininger 422B

PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (0/2) Bc. Portych č. 422A
 ÚT PVS/VS Konverzace v ČZJ 6A (0/2) Wirth č. 423 Praktické aspekty vzdělávání neslyšících (0/4) dr. Hudáková č. 422B PVS/VS Digitalizace materiálů pro studenty se speciálními studijními potřebami (0/2) dr. Dobešová C150 (Celetná 20)

Doplňková čeština 6A (0/2) Mgr. Stanovská č. 21 PVS/VS Korpusy znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B
ST ČZJ 6A (0/2) Mgr. Fritz č. 422B PVS/VS Cvičení z češtiny VIII (0/2) Mgr. Stanovská č. 21

PVS/VS Úvod do etnolingvistiky (0/2) doc. Vaňková č. 21

*Bakalářský seminář (0/2) doc. Vaňková č. 21

PVS/VS Problematika hluchoty: aktuální otázky (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 423

PVS/VS Konverzace v ČZJ 6B (0/2) Wirth č. 422A

ČT ČZJ 6B (0/2) Mgr. Nováková č. 20

Doplňková čeština 6B (0/2) Mgr. Preininger č. 20

Praktické aspekty tlumočení pro neslyšící (0/4) dr. Hynková Dingová č. 422B

ČZJ 6B (0/2) Mgr. Nováková č. 20

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou bakalářskou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz ja vypisován každý semestr akademického roku.

** Exkurze probíhají 1x týdně od 10:30 do 12:00. Více informací naleznete u předmětu v SIS, případně Vaše otázky zodpoví vyučující Mgr. Radka Nováková.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 3. ročník Bc. studia