3. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ČZJ pro tlumočníky 5 (0/2) Mgr. Nováková č. 20

ČZJ 5 (0/2) Mgr. Fritz č. 422B PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (0/2) Bc. Portych č. 422A

 ÚT PVS/VS Konverzace v ČZJ 5 pro tlumočníky (0/2) Wirth č. 422A PVS/VS Konverzace v ČZJ 5 (0/2) Wirth č. 422A *Bakalářský seminář (0/2) doc. Vaňková č. 21 Vzdělávání jako systém: Obecná didaktika a metodika (0/4) dr. Hudáková č. 422B

PVS/VS Práce s technikou (0/2) dr. Okrouhlíková č. 422B
ST ČZJ 5 (0/2) Mgr. Fritz č. 422B PVS/VS Český znakový jazyk a děti (0/2) Mgr. Fritz č. 21

Základy teorie překladu (2/0) doc. Jettmarová č. H205

PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky (0/2) doc. Vaňková č. 21

ČT PVS/VS Exkurze do škol (0/4) dr. Hudáková, dr. Homolková č. 21

PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Thought (0/2) doc. Fulka č. 422B

PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (0/2) Mgr. Nováková č. 423

ČZJ pro tlumočníky 5 (0/2) Mgr. Nováková č. 20 Překladatelská propedeutika (0/2) dr. Hynková Dingová č. 422B

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou bakalářskou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz je vypisován každý semestr akademického roku.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 3. ročník Bc. studia