3. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

ČZJ 5B (0/2) Mgr. Fritz č. 422B Doplňková čeština 5A (0/2) Mgr. Stanovská č. 422A Doplňková čeština 5B (0/2) Mgr. Preininger ONLINE PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2) Mgr. Bláhová č. 422A

PVS/VS Neslyšící děti pohledem speciálních pedagogů (0/2) dr. Vysuček ONLINE

 ÚT PVS/VS Konverzace v ČZJ 5A (0/2) Wirth č. 422B Didaktika výchovy a vzdělávání neslyšících (0/4) dr. Hudáková č. 422A PVS/VS Klíčové pojmy v textech Václava Havla (0/2) doc. Vaňková č. 21 Notace znakového jazyka a korpusy znakových jazyků (0/4) dr. Okrouhlíková č. 422B

PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (0/2) Bc. Mižigár ONLINE

Doplňková čeština 5A (0/2) Mgr. Stanovská č. 21

ST ČZJ 5A (0/2) Mgr. Nováková č. 423 ČZJ 5B (0/2) Mgr. Fritz č. 422B PVS/VS Konverzace v ČZJ 5B (0/2) Wirth č. 422A

PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky (0/2) doc. Vaňková č. 21

*Bakalářský seminář (0/2) doc. Vaňková č. 21

Struktura a fungování znakových jazyků (0/2) dr. Jehlička č. 422B

Doplňková čeština 5B (0/2) Mgr. Preininger č. 422A

ČT **PVS/VS Exkurze do škol (0/4) dr. Hudáková  PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Though (2/0) doc. Fulka č. 422B

Tlumočnické modely a teorie (0/4) dr. Hynková Dingová č. 422A+B

ČZJ 5A (0/2) Mgr. Nováková č. 20

Struktura a fungování znakového jazyka (1/0) prof. Macurová č. 18

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou bakalářskou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz bude vypsán také v příštím semestru a také v příštím akademickém roce.

** Exkurze probíhají 1x za dva týdny. Více informací naleznete u předmětu v SIS, případně Vaše otázky zodpoví dr. Hudáková.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 3. ročník Bc. studia