3. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2022/2023

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO ČZJ pro tlumočníky VI (0/2) Mgr. Fritz č. 20 PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků (0/2) Bc. Portych č. 422A

 ÚT ČZJ VI (0/2) Mgr. Nováková č. 20 PVS/VS Korpusy znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B PVS/VS Tělo v jazyce (0/2) doc. Vaňková č. 21 Jazykové vzdělávání neslyšících(1/1) dr. Hudáková č. 423

ST ČZJ pro tlumočníky VI (0/2) Mgr. Fritz č. 422B Tlumočnické laboratoře (0/2) Mgr. Stará, Mgr. Lachmanová č. 422A PVS/VS Konverzace v ČZJ pro tlumočníky VI (0/2) Wirth č. 423 PVS/VS Úvod do etnolingvistiky (0/2) doc. Vaňková č. 21 ∗Bakalářský seminář (0/2) doc. Vaňková č. 21

PVS/VS Konverzace v ČZJ VI (0/2) Wirth č. 423

ČT ČZJ VI (0/2) Mgr. Nováková č. 20 PVS/VS Vybrané otázky z klinické psychologie pro studenty Deaf Studies (0/2) Mgr. Holubová č. 423 Neslyšící a gramotnost (0/2) dr. Homolková č. 422B Praktické tlumočnické a překladatelské situace a dilemata (0/2) Mgr. Herčíková č. 422A PVS/VS Digitalizace materiálů pro studenty se speciální potřebami (0/2) dr. Dobešová Celetná 20, č. 150

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou bakalářskou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz je vypisován každý semestr akademického roku.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 3. ročník Bc. studia