Konference, workshopy, přednášky

Na této stránce naleznete informace o odborných konferencích, workshopech, přednáškách a výstavách pořádaných či spolupořádaných členy či studenty Ústavu jazyků a komunikace neslyšících.

2021 Dny kulturní lingvistiky. Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit.

Volné sdružení ANTROPOLINGVA ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy pořádá 7. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky ve dnech 14. a 15. září 2021 – náhradou za to, které bylo nutno loni v květnu zrušit. Příspěvky na konferenci budou vycházet z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Webové stránky

2020 ZRUŠENO: Dny kulturní lingvistiky. Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit.

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uspořádá ve dnech 19. a 20. května 2020 již 7. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky, tentokráte s podtitulem Od kognitivní lingvistiky ke kognitivní poetice a zase zpátky. Umělecký text v jazycích různých modalit. Příspěvky na konferenci budou vycházet z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Webové stránky

2019 Dny kulturní lingvistiky. Tělo a tělesnost v jazyce jako obrazu světa.

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uspořádalo ve dnech 28. a 29. května 2019 již 6. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky, tentokráte s podtitulem Tělo a tělesnost v jazyce jako obrazu světa. Příspěvky na konferenci vycházely z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Webové stránky

2018 Oslavy a konference k 20. výročí založení oboru ČNES a 5. výročí založení ÚJKN na FF UK

Ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2018 se uskutečnily oslavy a konference k 20. výročí založení oboru Čeština v komunikaci neslyšících a k 5. výročí založení Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK.

Video z oslav najdete zde (autor videa: Žmolda).

Fotky z oslav najdete zde a z konference zde.

Program odborné konference v češtině a angličtině.

Akce se konala pod záštitou primátora hlavního města Prahy, rektora UK a děkana FF UK

Videozáznamy z přednášek z odborné konference

2018 Dny kulturní lingvistiky. Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uspořádalo ve dnech 22. a 23. května 2018 již 5. konferenční setkání Dny kulturní lingvistiky, tentokráte s podtitulem Schémata, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa. Příspěvky na konferenci vycházely z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovat se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a kulturní rozrůzněnost obrazů světa.

Webové stránky

2017 Dny kulturní lingvistiky. Hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa

Volné sdružení ANTROPOLINGVA při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pořádalo již 4. konferenční setkání, známé dříve jako Dny kognitivní lingvistiky. Dny kulturní lingvistiky jsou určeny především doktorandům FF UK a PedF UK, ale též pokročilejším studentům magisterského a bakalářského studia a jejich učitelům. Příspěvky vycházely z kognitivně a kulturně orientované lingvistiky a zaměřovaly se na téma konference, jímž jsou hodnoty, stereotypy a schémata v jazykovém obrazu světa. Akce se konala pod záštitou děkanky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy doc. Mirjam Friedové, Ph.D.

Webové stránky

2016 Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty

Úhel pohledu kulturně založené lingvistiky je v situaci sjednocující se Evropy bezesporu aktuální – i pokud jde o zkoumání specifičnosti jednotlivých národních jazyků a jazykových obrazů světa, které se v nich konstituují, i pokud jde o hledání jednoty v různosti, např. v souvislosti s tázáním po kánonu společných evropských hodnot.
Jazykové bohatství Evropy a množství obrazů světa, jež v sobě evropské jazyky integrují, bude nahlédnuto také širší optikou, než je ta, v jejímž rámci se zkoumají jazyky verbálně-zvukové, totiž optikou jazyků vizuálně motorických, zvl. českého znakového jazyka.

V příspěvcích věnovaných různým aspektům obrazu světa uloženého v jednotlivých jazycích i metodám jeho zkoumání vystoupí na konferenci Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty. (Cultural Linguistics for Today’s Europe. Man, Languages, Values.) přední představitelé dnešní kulturně zaměřené lingvistiky z šesti evropských univerzit (Rouen, Grenoble, Lublin, Berlín, Bratislava, Praha) i učitelé a studenti FF UK v Praze.

Abstrakty dopolední část
Abstrakty odpolední část

Video záznamy z přednášek včetně tlumočení do ČZJ a prezentací najdete zde:

James W. Underhill Jednotlivci, nebo národy pro Evropu?
Jürgen Trabant Mizející obrazy světa
Mariarosaria Gianninoto Překlad evropských pojmů do čínštiny. Dà gōngmín or xiǎo shìmí. Několik poznámek o termínech označujících občana v mandarínské čínštině
Ludmila Volná Svět Josefa Čapka: jak v Evropě překládáme pejska a kočičku
Irena Vaňková, Alena Macurová, Naďa Hynková Dingová Člověk v jazyce: prostor, příběh, prožitek (Jazyky mluvené a jazyky znakové)
Jerzy Bartmiński Kognitivní definice jako metoda výkladu pojmu
Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska O profilování pojmů: otázky sporné i nesporné

Konferenci pořádala Université de Rouen (ERIAC – Interdisciplinární výzkumný tým v kulturní oblasti) a Karlova Univerzita (UJKN – Ústav jazyků a komunikace neslyšících).

2015 Dny kognitivní lingvistiky

 

 

 

 

 

2014 Mezinárodní letní škola znakových jazyků

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (CISL) proběhla 25.–29. 8. 2014 a se uskutečnila s cílem podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků.

Letní škola měla dvě části: Letní škola „Lecture – pro studenty a odborníky“ a Letní škola „Open – pro širokou veřejnost“. Letní škola „Lecture – pro studenty a odborníky“  se uskutečnila 25.–27. 8. 2014 v prostorách FF UK v Praze, zúčastnilo se jí 50 delegátů z různých zemí a odborníci z USA, Austrálie a Evropy, kteří aktivně působí v oblasti lingvistiky znakových jazyků: Carol Padden, Tom Humphries, Trevor Johnston, Adam Schembri, Christian Rathmann, Ulrike Zeshan, Irena Vaňková a Klára Richterová.

Na Letní školu „Lecture – pro studenty a odborníky“ navázala dvoudenní  Letní škola „Open – pro širokou veřejnost“ (28.–29. 8. 2014) – otevřený kongres pro širokou veřejnost, na kterém byly formou konferenčních příspěvků zveřejněny výsledky výzkumů zahraničních odborníků i studentů, kteří se zúčastnili první části akce. Prostor bude také věnován dalším odborníkům, kteří představí novinky ve svém bádání v oblasti lingvistiky znakových jazyků.

Hlavními tématy byly kognitivní lingvistika, korpusy znakových jazyků, příbuznost znakových jazyků a kultura Neslyšících.

Elektronický sborník

Video záznamy ze všech přednášek )včetně překladu do ČZJ, MZS, angličtiny a češtiny), všechny prezentace, abstrakty a medailonky přednášejících najdete v elektronickém sborníku.

Abstrakty, program

Letní škola LECTURE – Abstrakty
Letní škola OPEN – Abstrakty
Handbook pro delegáty (program, organizační tým, tlumočnický tým, seznam účastníků)

2014 Výstava čeští Neslyšící: 1814–2014
2014 Dny kognitivní lingvistiky

 

 

 

 

 

2013 LESICO: První mezinárodní konference neslyšících lektorů znakového jazyka

UJKN převzal záštitu nad první mezinárodní konferencí lektorů znakových jazyků.
Některé přednášky k vidění zde.

Úvod > Věda a výzkum > Konference, workshopy, přednášky