Příruční knihovna ÚJKN

Publikace v příruční knihovně ÚJKN

Pravidla půjčování v příruční knihovně ÚJKN

  • správce: Mgr. Petra Slánská Bímová (petra.slanskabimova@ff.cuni.cz)
  • Příruční knihovna je určena k interní potřebě zaměstnanců a prezenčnímu studiu studentů FF UK (přednostně ÚJKN).
  • Po dohodě lze knihy aj. materiály půjčovat i absenčně (v případě, že stejná kniha není k dispozici v KJP!).
  • Délka výpůjčky je pro studenty maximálně 1 měsíc (v odůvodněných případech lze prodloužit).
  • Studentům mohou knihy aj. materiály půjčovat zaměstnanci ÚJKN.
  • Každá výpůjčka musí být zaznamenána do tabulky Půjčování knih a publikací (včetně podpisů).
  • Při vracení nezapomeňte výpůjčku v tabulce odepsat – potvrdit vrácení!
  • Při opakovaném nedodržování pravidel (zejména délky výpůjčky) nebudou studentům další materiály půjčovány.

Publikace ÚJKN v Knihovně Jana Palacha

Chybí vám nějaká kniha v seznamech?

  • Obraťte se na Mgr. Petru Slánskou Bímovou s těmito tyto údaji:
  • autor, titul, místo vydání + instituce, rok vydání, nejlépe i ISBN + odkaz na možnost koupě (zvláště u zahraničních knih)

Související odkazy

Úvod > Studium > Příruční knihovna ÚJKN