Akademický rok 2015/2016

pátek 9. 10. 2015

Neslyšící jako objekty i aktéři umění

Význam Deaf Art pro ustanovení komunity Neslyších

Mariana Koutská (CZ)

Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině.

Předáška je součástí Týdne komunikace osob se sluchovým postižením.

Mariana Koutská ve svém příspěvku upozornila na v českém kontextu nepříliš známé počiny světové produkce kultury Neslyšící v umění a jejich význam pro komunitu. Témata, která jsou často reflektována v umění Neslyšících, jsou například: 1) Stereotyp vnímání N jako postižené osoby, 2) Příslušnost k rozdílné kulturní menšině u dětí a rodičů, 3) Jazykový útlak, 4) Deafhood. V rámci přednášky byli představeni Neslyšící umělci, jako George Veditz, Betty G. Miller, a komunity Neslyšících umělců, jako je „Spectrum“ nebo umělci kolem hnutí De´VIA, Manifestu surdismu či více rozšířené aktivity folklóru Neslyšících – Deaflore.
pátek 16. 10. 2015

Říct, či neříct?

Aneb Echo z EFSLI konference o tlumočení do mluveného jazyka

Lucie Břinková a kol. (CZ)

Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině.

Lucie Břinková se svým týmem přinesly to nejzajímavější z poslední konference EFSLI. Byla zde například znovu otevřena taková témata, jako je dovednost tlumočníků převádět promluvu Neslyšícího do kvalitního a přesného mluveného projevu a především dopad tlumočení na vnímání Neslyšící osoby publikem. Dále zde byla zmíněna důležitost větší a intenzivnější spolupráce mezi tlumočníky a Neslyšícími na zkvalitňování tlum. služeb například formou velmi užitečného (a v česku minimálně používaném) nástroje zpětného přepisu do psaného jazyka.
pátek 23. 10. 2015

Village sign languages: social dynamics and linguistic structure

Connie de Vos (NL)

Přednášející on-line přítomný. Přednáška v angličtině tlumočena do ČZJ. Přepis v AJ.

Coonie de Vos ve své prezentaci představila základní koncept fenoménu tzv. village sign languages a jejich rozdíly ve srovnání s tzv. urban sign languages. V rámci přednášky byla  detailně představena metodologie jazykového výzkumu zaměřeného na odlehlé znakující komunity a byly ukázány některé výstupy z výzkumu znakového jazyka Kata Kolok z Bali, a to především z oblasti pojmenovávání barev.
pátek 30. 10. 2015

Vzdělávání Neslyšících v Malawi

Delix Missanzo

Prezentace v mluvené angličtině. Simultánní přepis do angličtiny a tlumočení do českého znakového jazyka.

Delix Missinzo představil minulý a stávající systém vzdělávání neslyšících v Malawi. Jako hlavní obtíže při přístupu neslyšících ke vzdělávání se uvádí například 1) problém s přijetím neslyšícího dítěte rodinou, 2) naprostý nedostatek škol pro neslyšící, 3) pouze orální způsob vzdělávání v těchto školách, 4) v rámci individuální integrace do školy hl. vzděl. proudu učitelé nemají kapacitu věnovat se také neslyšícím dětem, 5) nedostatek tlumočníků znakového jazyka. Malawská Asociace Neslyšících (MANAD) se situaci nicméně snaží postupně měnit a například se pokouší spolupracovat se školami pro neslyšící či organizuje letní kurzy znakového jazyka pro Neslyšící.
pátek 6. 11. 2015

Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem (a migrační zkušeností)

Kristýna Titěrová (CZ)

Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině.

Kristýna Titěrová z organizace META představila problémy, se kterými se v rámci českého vzdělávacího systému potýkají žáci s odlišným mateřským jazykem. Mnoho (i když samozřejmě ne všechny) z těchto problémů je obdobných ve vzdělávání Neslyšících, kteří v komunikaci preferují český znakový jazyk. Pro pedagogy představuje výzvu, jak vyučovat češtinu na principu druhého jazyka, jak vyučovat naukové předměty srozumitelně a zároveň v češtině. Pro obě skupiny žáků navíc stále neexistuje ucelený schválený komplexní systém vzdělávání žáků s těmito potřebami.
pátek 13. 11. 2015 PŘEDNÁŠKA SE NEKONÁ!

Projekt Bible bez hranic: jaké je „slyšet“ Bibli v českém znakovém jazyce

 Proces překladu bible do ČZJ

 Lucie Půlpánová (CZ)

 Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v ČZJ.

Zde bude anotace přednášky.
pátek 20. 11. 2015

Český znakový jazyk v překladech česky psaných textů

Kateřina Pešková (CZ)

Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině.

 Kateřina Pešková ve své prezentaci představila procesy tvorby profesionálního překladu do znakového jazyka včetně týmové práce všech zúčastněných (překladatele, jazykového korektora, obsahového korektora, jazykový supervizor a obsahový supervizor, technik). Zároveň na konkrétních příkladech představila překladatelské procesy a strategie, které probíhají při tvorbě zpráv v českém znakovém jazyce.
                                                         pátek 27. 11. 2015                                                                             PŘEDNÁŠKA SE NEUSKUTEČNILA, BUDE PŘESUNUTA NA LETNÍ SEMESTR!

Titulky pro neslyšící

Věra Strnadová a Raimund Koplík (CZ)

 Přednášející fyzicky přítomní. Přednáška v ČZJ a mluvené češtině.

Zde bude anotace přednášky.
pátek 4. 12.  2015

Mapování kompetencí

Silva Pýchová (CZ)

 Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině.

Silvie Pýchová z Centra Kompetencí představila metodu mapování kompetencí CH-Q. Dále na praktických příkladech nabídla možnost si některé z těchto metod vyzkoušet.
pátek 11. 12.  2015

Deaf Learners‘ English Literacy Development in a Virtual Learning Environment

Huhua Fan (UK)

 Přednáška v angličtině tlumočena do ČZJ. Přepis v AJ.

Huhua Fan (Rita) z UCLAN/ iSLanDs představila projekt pro výuku angličtiny pro neslyšící na principu peer to peer education. Projekt je zaměřen na podporu výuky psané a čtené angličtiny u dospělých neslyšících v Indii a zapojuje do výuky technologie. Projekt je specifický tím, že při výuce akcentuje etnografický přístup k výuce jazyka, tedy učení se na autentických materiálech, které vzdělávajícího se přímo obklopují.
pátek 18. 12. 2015

Feuersteinova metoda vzdělávání

Eva Váňová (CZ)

 Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině.

Eva Váňová představila Feuersteinovu metodu vzdělávání. Během setkání bylo možno si na praktických příkladech některé nástroje této metody vyzkoušet a následně společně diskutovat možnosti přenositelnosti této metody pro žáky, kteří neslyší.
pátek 8. 1. 2016

Závěrečná diskuze

Zde bude anotace přednášky.
Úvod > Aktivity > Přednášky pro veřejnost > Akademický rok 2015/2016