Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky

Hluchota, komunikace neslyšících a komunita českých neslyšících
Jazyk (zejména čeština) a komunikace
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky