Další služby

Technická podpora

Ve všech velkých posluchárnách a v kinosále na hl. budově FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) je naistalována sálová indukční smyčka.

Studentům půjčujeme technické pomůcky podle jejich potřeby – FM Systémy Scola, Roger Pen, notebooky, tiskárny, diktafony, mikrofony, tablety (vč. systému Text on Top pro uživatele simultánního přepisu) atd.

Evidovaní studenti mohou také zdarma využívat kopírovacích služeb v počítačové studovně Digitalizačního střediska Centra Carolina. Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu.

Asistence při studiu poskytovaná studenty

Jedná se většinou o doučování neslyšících, nedoslýchavých či ohluchlých spolužáků, pomoc s přípravou na atestace apod. Administrace a financování služeb jsou stejné jako u zapisovatelských služeb. Chcete-li využít tuto službu, konzultujte prosím nejdříve svůj záměr s koordinátorkou služeb.

Nadstandardní konzultace, doučování, individuální plán

V některých případech je vhodné poskytnout neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým studentům nadstandardní konzultace (jednorázově, opakovaně, pravidelně), doučování pedagogem, modifikaci studijního plánu, modifikaci atestací, modifikaci vyučovacích postupů apod. V těchto případech je nutná spolupráce studenta, vyučujícího (v některých případech i garanta oboru a/nebo vedoucího příslušné základní součásti) a dr. Andrey Hudákové a/nebo koordinátorky služeb.

Specializovaná výuka

Dle aktuálních organizačních a kapacitních možností ÚJKN poskytujeme neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům specializovanou výuku, jedná se např. o Vstupní studijní kurz pro neslyšící studenty UK nebo Diplomový seminář pro neslyšící studenty UK.

Překlady do českého znakového jazyka

Pracujeme i na překladu webových stránek FF UK (přeloženy již byly např. informace pro studenty se speciálními potřebami) a webových stránek ÚJKN. Experimentálně překládáme e-maily s důležitými organizačními pokyny pro neslyšící studenty. Výhledově plánujeme také překlady výukových filmů.

Metodická podpora pedagogů

Všem pedagogům, kteří přicházejí do styku s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými studenty, posíláme základní informace o tom, jak přítomnost neslyšícího, nedoslýchavého či ohluchlého studenta ovlivní jejich výuku, nabízíme konzultace, umožňujeme jim náhled v hodinách, v nichž jsou tito studenti přítomni apod. Všichni zájemci o tuto metodickou podporu ať se obrátí na dr. Andreu Hudákovou.

Úvod > Služby > Poskytované služby > Další služby