Další služby

Technická podpora

V učebně P018 v hl. budově FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) je naistalována sálová indukční smyčka. V pracovnách/učebnách P020 a P026 je instalována světelná signalizace kouře a klepání na dveře. Čtyřem studentům, kteří o to projevili zájem, byl zakoupen a dlouhodobě zapůjčen FM systém Scola, k dispozici je k dlouhodobé výpůjčce deset tabletů, které jsou určeny především uživatelům simultánního přepisu mluvené češtiny  pomocí systému Polygraf.

Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK. Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P).

Studentská asistence při studiu

Jedná se většinou o doučování neslyšících, nedoslýchavých či ohluchlých spolužáků, pomoc s přípravou na atestace apod. Administrace a financování služeb jsou stejné jako u zapisovatelských služeb. Chcete-li využít tuto službu, konzultujte prosím nejdříve svůj záměr s koordinátorkou služeb.

Nadstandardní konzultace, doučování, individuální plán

V některých případech je vhodné poskytnout neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým studentům nadstandardní konzultace (jednorázově, opakovaně, pravidelně), doučování pedagogem, modifikaci studijního plánu, modifikaci atestací, modifikaci vyučovacích postupů apod. V těchto případech je nutná spolupráce studenta, vyučujícího (v některých případech i garanta oboru a/nebo vedoucího příslušné základní součásti) a dr. Andrey Hudákové a/nebo koordinátorky služeb.

Specializovaná výuka

Dle aktuálních organizačních a kapacitních možností ÚJKN poskytujeme neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům specializovanou výuku, jedná se např. o kurzy Kultura a identita Neslyšících či Mezinárodní znakový systém.

Titulkování videomateriálů

Od r. 2012 experimentálně titulkujeme vybrané filmy, videonahrávky vytvořené na našem pracovišti, videomateriály potřebné k výuce apod. V případě zájmu o vytvoření titulků k Vašemu videomateriálu se můžete obrátit na koordinátora služeb.

O titulky k výukovým materiálům požádejte s dostatečným předstihem, optimálně na začátku semestru.

Překlady do českého znakového jazyka

Pracujeme i na překladu webových stránek FF UK (přeloženy již byly např. informace pro studenty se speciálními potřebami) a webových stránek ÚJKN. Experimentálně překládáme e-maily s důležitými organizačními pokyny pro neslyšící studenty. Výhledově plánujeme také překlady výukových filmů.

Metodická podpora pedagogů

Všem pedagogům, kteří přicházejí do styku s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými studenty, posíláme základní informace o tom, jak přítomnost neslyšícího, nedoslýchavého či ohluchlého studenta ovlivní jejich výuku, nabízíme konzultace, umožňujeme jim náhled v hodinách, v nichž jsou tito studenti přítomni apod. Všichni zájemci o tuto metodickou podporu ať se obrátí na dr. Andreu Hudákovou.

Úvod > Služby > Poskytované služby > Další služby