Přednášky pro veřejnost

Naší dlouhodobou snahou je zvát k nám na obor různé domácí i zahraniční přednášející. Od letního semestru 2011/2012 jsme navíc zavedli cyklus přednášek prezentujících zajímavé aktivity související s oblastmi našeho zájmu. Kromě studentů a pedagogů oboru je cyklus přístupný široké veřejnosti. Aktuální informace o cyklu, který je pro studenty také povinně volitelným/volitelným předmětem, naleznete v informačním systému zde.

Všechny přednášky jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. Pokud si chcete objednat simultánní přepis mluvené češtiny, napište alespoň týden předem na email: petra.slanskabimova@ff.cuni.cz. 

Přednášky probíhají vždy v pátek 9.10–10.40, na hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, ve 4. patře, v místnosti č. 423.

Novinky ze světa Deaf Studies dále naleznete v interaktivní části kurzu na facebooku.

6. 10. 2017 Mgr. Radka Nováková, Hana Wiesnerová: Zprávy v českém znakovém jazyce
13. 10. 2017 Mgr. Kateřina Veselovská, Ph.D.: Forenzní lingvistika – jazykověda ve službách vyšetřování
20. 10. 2017 Pavlína Spilková: ASNEP – Asociace organizací neslyšícících, nedoslýchavých a jejich přátel
27. 10. 2017 Malgorzata Talipska: Neslyšící v Polsku – věda, vzdělávání, výzkum, korpus
3. 11. 2017 doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.: Neverbální komunikace u dětí
10. 11. 2017 Bc. Petr Pánek: Dějiny tlumočení
24. 11. 2017 Mgr. Ivana Palasová: Hodnocení posturální stability u neslyšících dospělých osob a Vojtěch Lopour: Silent Play – mezinárdní setkání neslyšící mládeže
1. 12. 2017 Mgr. Tamara Kováčová: Otevřené vzdělávání
8. 12. 2017 Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.: Čtenářská gramotnost romských žáků
15. 12. 2017 Mgr. Miroslava Kotvová, Ph.D.: Zraková paměť jako determinant komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením
22. 12. 2017 Mgr. Kristina Pánková a Miroslava Rytířová Kratochvílová. pes Fido a Alvín: Asistenční psi pro neslyšící
Úvod > Aktivity > Přednášky pro veřejnost