Akademický rok 2017/2018

Naší dlouhodobou snahou je zvát k nám na obor různé domácí i zahraniční přednášející. Od letního semestru 2011/2012 jsme navíc zavedli cyklus přednášek prezentujících zajímavé aktivity související s oblastmi našeho zájmu. Kromě studentů a pedagogů oboru je cyklus přístupný široké veřejnosti. Aktuální informace o cyklu, který je pro studenty také povinně volitelným/volitelným předmětem, naleznete v informačním systému zde.

Všechny přednášky jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. Pokud si chcete objednat simultánní přepis mluvené češtiny, napište alespoň týden předem na email: petra.slanskabimova@ff.cuni.cz. 

Přednášky probíhají vždy v pátek 9.10–10.40, na hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, ve 4. patře, v místnosti č. 423.

Novinky ze světa Deaf Studies dále naleznete v interaktivní části kurzu na facebooku.

6. 10. 2017 Mgr. Radka Nováková, Hana Wiesnerová: Zprávy v českém znakovém jazyce

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v českém znakovém jazyce. Simultánní přepis do češtiny zajištěn.Přednáška je součástí Týdne komunikace osob se sluchovým postižením.

                                        

 

Pohled do zákulisí zpravodajské relace pro neslyšící, kterou Česká televize vysílá již od roku 2000, vám zprostředkují Radka Nováková a Hana Wiesnerová. Dozvíte se, jak se zprávy připravují a natáčejí, jaká je úloha editorů, tlumočníků a neslyšících moderátorů v procesu vytváření každodenního zpravodajského pořadu. Kromě současnosti nahlédnete také do historie tohoto vysílání a uvidíte proměny, kterými během svého vývoje prošlo.

13. 10. 2017 Mgr. Kateřina Veselovská, Ph.D.: Forenzní lingvistika – jazykověda ve službách vyšetřování

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v českém znakovém jazyce.

Na přednášce se dozvíte mnohé o aplikované interdisciplinární vědě na pomezí lingvistiky, práva a kriminalistiky. Část přednášky bude věnována také původně avizovaným vulgarismům.

20. 10. 2017 Pavlína Spilková: ASNEP – Asociace organizací neslyšícících, nedoslýchavých a jejich přátel

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v českém znakovém jazyce.

27. 10. 2017 Malgorzata Talipska: Neslyšící v Polsku – věda, vzdělávání, výzkum, korpus

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v polském znakovém jazyce, tlumočená do mluvené polštiny, češtiny a českého znakového jazyka.

3. 11. 2017 doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.: Neverbální komunikace u dětí

Zápis

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v češtině.

10. 11. 2017 Bc. Petr Pánek: Dějiny tlumočení

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v češtině.

Tlumočení pro neslyšící, zajišťované profesionálními tlumočníky, je mladé povolání, které se v evropských podmínkách začalo vymezovat před necelými sto lety. V Československé republice až ve 30. letech. Zaměříme se na podmínky, za jakých tlumočili tlumočníci před i po druhé světové válce. Seznámíme se s tlumočnickou činností Ústřední jednoty invalidů (pozdější Československý svaz invalidů). Přiblížíme si tlumočnickou činnost rodiny Pokorných, Josefa Zemana, Dagmar Gabrielové a několika dalších předních tlumočníků pro neslyšící. Ukážeme si jejich tlumočení na archivních videozáznamech. Studenti se budou moci zeptat pozvané neslyšící pamětnice, jací byli tlumočníci před rokem 1989.

24. 11. 2017 Mgr. Ivana Palasová: Hodnocení posturální stability u neslyšících dospělých osob a Vojtěch Lopour: Silent Play – mezinárdní setkání neslyšící mládeže
Zápis Palasová Prezentace Palasová
Zápis Lopour    Prezentace Lopour   

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednášky v češtině.

1. 12. 2017 Mgr. Tamara Kováčová: Otevřené vzdělávání

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v češtině.

8. 12. 2017 Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.: Čtenářská gramotnost romských žáků

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v češtině.

15. 12. 2017 Mgr. Miroslava Kotvová, Ph.D.: Zraková paměť jako determinant komunikačních kompetencí a kompetencí k učení u žáků se sluchovým postižením

Zápis                                       

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Přednáška v češtině.

Přednáška je zaměřena na popis zrakového vnímání, zejména pak jednu z jeho složek – zrakovou paměť, a s ní související pozornost, a jejich význam u dětí a žáků se sluchovým postižením. Pro tuto skupinu představuje zrak nejdůležitější kompenzační smysl. Součástí přednášky bude prezentace výsledků výzkumného šetření realizovaného v ČR, které vycházelo z předpokladu platnosti uvedeného kompenzačního mechanismu.  V rámci šetření byla sledována pomocí vybraných testů úroveň zrakové paměti a pozornosti u věkově homogenní skupiny dětí a žáků se sluchovým postižením.  Zároveň byly u testované skupiny analyzovány komunikační kompetence a kompetence k učení s cílem vyhodnotit, zda lze najít statisticky významnou souvislost mezi výsledky týkající se zrakové paměti a pozornosti a hodnocením zkoumaných kompetencí ze strany pedagogů pracujících s těmito dětmi a žáky s postižením sluchu.

22. 12. 2017 Mgr. Kristina Pánková a Miroslava Rytířová Kratochvílová. pes Fido a Alvín: Asistenční psi pro neslyšící

Zápis                                                                                                                                                                                                                     

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 423 (4. patro)

Úvod > Aktivity > Přednášky pro veřejnost > Akademický rok 2017/2018