Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky

Požadované znalosti a dovednosti vycházejí z obsahu předmětů studijního plánu bakalářského studijního programu CNES, jedná se zejména o tyto předměty:

 • Český znakový jazyk/doplňková čeština
 • Úvod do studia hluchoty
 • Úvod do studia jazyka
 • Dějiny hluchoty
 • Kultura českých neslyšících
 • Úvod do psycholingvistiky
 • Úvod do sociolingvistiky
 • Úvod do studia znakového jazyka
 • Výchova a vzdělávání neslyšících
 • Fonetika a fonologie znakového jazyka
 • Zápis znakového jazyka
 • Gramatika znakových jazyků

Doporučené zdroje pro přípravu

 • Sylaby jednotlivých předmětů bakalářského studia a v nich uvedená doporučená literatura – jsou k dispozici ve studijním informačním systému
 • Texty a publikace, materiály ke studiu
 • Bakalářské a diplomové práce našich absolventů
 • Možnost konzultace s vyučujícími ÚJKN
Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky