Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky

Požadované znalosti a dovednosti vycházejí z obsahu předmětů studijního plánu bakalářského studijního programu Čeština v komunikaci neslyšících / Jazyky a komunikace neslyšících, jedná se zejména o tyto povinné předměty:

 • Český znakový jazyk/doplňková čeština
 • Úvod do studia hluchoty/Sluch a hluchota
 • Úvod do studia jazyka
 • Úvod do studia znakového jazyka/Úvod do lingvistiky znakových jazyků
 • Dějiny hluchoty/Komunita, kultura a historie neslyšících
 • Kultura českých neslyšících/ Komunita, kultura a historie neslyšících
 • Úvod do psycholingvistiky
 • Úvod do sociolingvistiky
 • Výchova a vzdělávání neslyšících/Vzdělávání a neslyšící
 • Fonetika a fonologie znakového jazyka/Fonetika a fonologie znakových jazyků
 • Zápis znakového jazyka/Záznam znaků znakových jazyků
 • Gramatika znakových jazyků
 • Struktura a fungování znakového jazyka/Struktura a fungování znakových jazyků
 • Úvod do kognitivní lingvistiky/Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky

Doporučené zdroje pro přípravu

 • Sylaby jednotlivých předmětů bakalářského studia obsahující doporučenou literaturu ke studiu jsou k dispozici ve studijním informačním systému.
 • Texty a publikace, materiály ke studiu
 • Bakalářské a diplomové práce našich absolventů
 • Možnost konzultace s vyučujícími ÚJKN
Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > Doporučené zdroje pro přípravu na přijímací zkoušky