Termíny obhajob a SZZK

Termíny navazujícího magisterského oboru Čeština v komunikace neslyšících pro akademický rok 2023/2024

 

  Zimní termín  Letní termín  2. letní termín 
Termín odevzdání závazné přihlášky k SZZK  06. 12. 2024  9. 5. 2024  9. 7. 2024 
Odevzdání práce v SIS  31. 12. 2024  15. 5. 2024  31. 7. 2024 
Termín kontroly splnění studijních povinností před SZZK  10. 1. 2024  29. 5. 2024  13. 8. 2024 
Klauzurní práce  pondělí 29. 1. 2024  pondělí 10. 6. 2024  pondělí 9. 9. 2024 
Obhajoby  úterý 30. 1. 2024  úterý 11. 6. 2024  úterý 10. 9. 2024 
SZZK  středa 31. 1. 2024  středa 12. 6. 2024  středa 11. 9. 2024 
čtvrtek 1. 2. 2024  čtvrtek 13. 6. 2024  čtvrtek 12. 9. 2024 

Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Termíny obhajob a SZZK