Termíny obhajob a SZZK

Termíny obhajob diplomových prací a státních zkoušek magisterských oboru čeština v komunikaci neslyšících v akademickém roce 2018/2019

Obhajoby DP a SZK 28. 1.–1. 2. 2019

deadliny SZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 7. 12. 2018
kontrola splnění studijních povinností 9. 1. 2019
odevzdání práce 2. 1. 2019

Obhajoby DP a SZK 17., 19., 20., 21. 6. 2019

deadliny SZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 9. 5. 2019
kontrola splnění studijních povinností 29. 5. 2019
odevzdání práce 13. 5. 2019

Obhajoby DP a SZK 2.–11. 9. 2019

deadliny SZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 11. 7. 2019
kontrola splnění studijních povinností 21. 8. 2019
odevzdání práce 31. 7. 2019
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Termíny obhajob a SZZK