Termíny obhajob a SZZK

Termíny obhajob diplomových prací a státních zkoušek magisterských oboru Čeština v komunikaci neslyšících v akademickém roce 2020/2021

Obhajoby DP a ústní SZZK 1.–5. 2. 2021

deadliny SZZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 8. 12. 2020
kontrola splnění studijních povinností 13. 1. 2021
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 3. 1. 2021

Obhajoby DP a ústní SZZK 14.–25. 6. 2021

deadliny SZZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 11. 5. 2021
kontrola splnění studijních povinností 2. 6. 2021
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 16. 5. 2021

Obhajoby DP a ústní SZZK 1.–8. 9. 2021

deadliny SZZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 13. 7. 2021
kontrola splnění studijních povinností 19. 8. 2021
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 1. 8. 2021
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Termíny obhajob a SZZK