Termíny obhajob a SZZK

Termíny obhajob diplomových prací a státních zkoušek magisterských oboru čeština v komunikaci neslyšících v akademickém roce 2017/2018

Obhajoby DP a SZK 29. 1.–2. 2. 2018

deadliny SZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 8. 12. 2017
kontrola splnění studijních povinností 10. 1. 2018
odevzdání práce 3. 1. 2018

Obhajoby DP a SZK 11.–22. 6. 2018

deadliny SZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 9. 5. 2018
kontrola splnění studijních povinností 30. 5. 2018
odevzdání práce 11. 5. 2018

Obhajoby DP a SZK 3.–7. 9. 2018

deadliny SZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 12. 7. 2018
kontrola splnění studijních povinností 22. 8. 2018
odevzdání práce 31. 7. 2018
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Termíny obhajob a SZZK