Termíny obhajob a SZZK

Termíny obhajob diplomových prací a státních zkoušek magisterských oboru Čeština v komunikaci neslyšících v akademickém roce 2021/2022

Obhajoby DP a ústní SZZK 31. 1. –  4. 2. 2022

deadliny SZZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 7. 12. 2021
kontrola splnění studijních povinností 12. 1. 2022
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 2. 1. 2022

Obhajoby DP a ústní SZZK 13. 6. – 24. 6. 2022

deadliny SZZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 10. 5. 2022
kontrola splnění studijních povinností 1. 6. 2022
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 15. 5. 2022

Obhajoby DP a ústní SZZK 1. – 7. 9. 2022

deadliny SZZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 12. 7. 2022
kontrola splnění studijních povinností 18. 8. 2022
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 31. 7. 2022
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Termíny obhajob a SZZK