Akademický rok 2018/2019

Naší dlouhodobou snahou je zvát k nám na obor různé domácí i zahraniční přednášející. Od letního semestru 2011/2012 jsme navíc zavedli cyklus přednášek prezentujících zajímavé aktivity související s oblastmi našeho zájmu. Kromě studentů a pedagogů oboru je cyklus přístupný široké veřejnosti. Aktuální informace o cyklu, který je pro studenty také povinně volitelným/volitelným předmětem, naleznete v informačním systému zde.

Všechny přednášky jsou tlumočeny do českého znakového jazyka. Pokud si chcete objednat simultánní přepis mluvené češtiny, napište alespoň týden předem na email: petra.slanskabimova@ff.cuni.cz. 

Přednášky probíhají vždy v pátek 9.10–10.40, na hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, v přízemí, v místnosti č. 18.

Novinky ze světa Deaf Studies dále naleznete v interaktivní části kurzu na facebooku.

Letáček přednášek najdete zde.

5. 10. 2018 Jana Vrchotová: Specifika poradenství pro neslyšící

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

12. 10. 2018 Jan Andrejsek: Maturitní zkouška z českého jazyka v úpravě pro neslyšící

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

19. 10. 2018 Kateřina Tesařová: Motorika u dětí se sluchovým postižením

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

26. 10. 2018 Markéta Šestáková: Principy inicializace u antroponym v českém znakovém jazyce a Jiřina Vlková: Mluvní komponenty v českém znakovém jazyce

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

2. 11. 2018 Karel Redlich: Indiánské znakové jazyky

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

9. 11. 2018 Anna Kvíčalová: Hluchota v období reformace

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

16. 11. 2018 Aneta Hegyiová: Výchova ke zdraví formou dramatické výchovy
Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

23. 11. 2018 Marie Mašláňová: Jeden svět

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

1. 12. 2018 Konference k 20. výročí založení oboru CNES

Více o konferenci najdete zde.

7. 12. 2018 Jan Wirth: Znakovárna, Deaf Travel

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

14. 12. 2018 Klára Eliášková: Počátky výuky mateřského jazyka u žáků se zrakovým postižením

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

21. 12. 2018 doc. Irena Vaňková: Ježíšek jako český pojmový konstrukt (Perspektiva kognitivně-kulturní lingvistiky)

Zápis Prezentace

Čas, místo: 9.10–10.40, hlavní budova FF UK, místnost č. 18 (přízemí)

Úvod > Aktivity > Přednášky pro veřejnost > Akademický rok 2018/2019