Mgr. Ondřej Vinš

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 421

ondrej.vins@ff.cuni.cz
+420 221 619 210

konzultační hodiny

Odborný životopis

Vzdělání, odborné a profesní aktivity

 • 2020–dosud Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Doktorský studijní program: Filologie
  Studijní obor: Dějiny české literatury a teorie literatury
 • 2017–2020 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Navazující magisterský studijní program: Filologie
  Studijní obor: Český jazyk a literatura
 • 2013–2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
  Bakalářský studijní program: Filologie
  Studijní obor: Český jazyk a literatura – Anglistika a amerikanistika

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2020–2021 externí pedagog ÚJKN (Bohemistická propedeutika)
 • 2018–2023 redaktor literárního časopisu Plav (ediční práce, překlady z AJ)
 • 2018–2020 lektor češtiny pro cizince v jazykové škole Prague Language Institute
 • korektury textů pro nakladatelství Mi: Lù Publishing
 • 2015–dosud redaktor časopisu Splav!, později Raport! při festivalu Šrámkova Sobotka, 2019-2022 šéfredaktor

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • spoluzakladatel oborového spolku Bohemistický kruh (BOK)
 • člen organizačního týmu studentského workshopu Žďárek
 • člen organizačního týmu mezinárodní konference Linguistics Prague

Další vzdělávání

 • 2023 kurz Vzdělávací program pedagogických dovedností (CŽV UK)
 • 2013 certifikát CAE

Publikační činnost

Odborné články

Absolventské práce

 • Černý humor a jeho manifestace v české literatuře (dizertační práce)
 • Řeč v poezii Karla Šiktance (diplomová práce)
 • Apel a absurdita v textech Václava Havla (bakalářská práce)

Překlady

 • 2017 spolupráce s festivalem …příští vlna/next wave… – text o Moci bezmocných Václava Havla ve festivalovém časopisu
 • 2016 – účast na projektu Českého rozhlasu Americký rok pod vedením doc. J. Hrdličky – rozhlasový esej o básni W. H. Audena Neznámý občan s využitím vlastního překladu, podpořeno grantem americké ambasády, dostupné zde
 • 2015 – překladatelský projekt pod vedením doc. J. Quinna překlady současného amerického básníka J. Mehigana – recenze in Tvar 11, 2015, překlady publikovány in Revolver Revue 103, 2016

Konferenční příspěvky a další odborná činnost

 • Humor je, když… (27. česko-polská meziuniverzitní konference, 2022)
 • Vladimír Borecký vzpomínaný i podněcující: K poctě Velkému Tlapounovi. E*forum pro (germano)bohemistiku. Institut pro studium literatury, 2021: http://www.ipsl.cz/index.php?id=1973&menu=echa&sub=echa&query=ond%C5%99ej%20vin%C5%A1&str=echo.php.
 • K Boreckého chápání černého humoru. (Kultura a imaginace, FHS UK, 2021)
 • Minikurz češtiny pro cizince (Den češtiny, 2019)
 • Do Not Go Gentle (k překladům jedné básně Dylana Thomase) (Žďárek, 2019)
 • Proč tramp ztratil žracák (k sociolektu trampů) (Žďárek, 2018)
 • Absurdita a apel jako klíčová slova Václava Havla (Žďárek, 2016)

Vedení závěrečných prací

 • BP: Znaky pro gender a sexuální orientaci v ČZJ (Hana Haľama, obhájeno 6/2023)
 • BP: Specifika komunikace neslyšících na Facebooku (Lenka Jechová, obhájeno 9/2022)
Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Ondřej Vinš