Realizace studijního plánu – 2. ročník

Realizace studijního plánu samostatného a sdruženého bakalářského studia oboru Jazyky v komunikaci neslyšících v ak. roce 2021/2022

akreditace platná od r. 2020

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN100313 Fonetika a fonologie znakových jazyků 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100314 Gramatika znakových jazyků 1/1 4 Zk Mgr. Nováková ZS
ACN100315 Psaná čeština českých neslyšících 1/1 3 Z Mgr. Servusová ZS
ACN100316 Záznam znaků znakových jazyků 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100317 Lexikologie znakových jazyků 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100318 Historie a současnost lexikografie znakových jazyků 1/1 4 Z dr. Okrouhlíková LS
ACN101002

ACN102000

Český znakový jazyk III

Český znakový jazyk pro tlumočníky III

0/4 4 Z Mgr. Sedláčková Půlpánová

Mgr. Fritz

ZS
ACN101003

ACN102001

Český znakový jazyk IV

Český znakový jazyk pro tlumočníky IV

0/4 6 Z+Zk Mgr. Sedláčková Půlpánová

Mgr. Fritz

LS

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 2. ročník