Realizace studijního plánu – 2. ročník

Realizace studijního plánu jednooborového a dvouoborového bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících v ak. roce 2020/2021

akreditace platná od r. 2015

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty jednooborového studia

Kód předmětu Název předmětu Hodinová dotace Kredity Atestace Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty

ACN100216 Český znakový jazyk III 0/4 4 Z Mgr. Fritz, Mgr. Sedláčková Půlpánová ZS
ACN100148 Český znakový jazyk IV 0/4 6 Z + ZK Mgr. Sedláčková Půlpánová LS
ACN100219 Doplňková čeština III 0/4 4 Z Mgr. Preininger, Mgr. Stanovská ZS
ACN100152 Doplňková čeština IV 0/4 6 Z + ZK Mgr. Preininger, Mgr. Stanovská LS
ACN100206 Úvod do sociolingvistiky + 1/1 3 Z Mgr. Jehlička ZS
ACN100211 Úvod do kognitivní lingvistiky + 1/1 3 Z doc. Vaňková ZS
ACN100200 Fonetika a fonologie znakového jazyka 1/1 3 ZK dr. Richterová ZS
ACN100212 Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících + 0/2 3 Z dr. Hudáková ZS
ACN100213 Úvod do tlumočení + 0/2 3 Z dr. Hynková Dingová ZS
ACN100205 Úvod do psycholingvistiky + 1/1 3 Z doc. Saicová Římalová LS
ACN100203 Gramatika znakových jazyků 1/1 5 Z + ZK prof. Macurová (přednáška), Mgr. Nováková (seminář) LS
ACN100210 Psaná čeština českých neslyšících + 0/2 3 ZK dr. Richterová LS
ACN100230 Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání A + 0/4 6 Z + ZK dr. Hudáková LS
ACN100222 Profese tlumočníka pro neslyšící A + 0/4 6 Z + ZK Mgr. Pešková LS
ACN100226 Lexikografie znakového jazyka A + 0/4 6 Z + ZK dr. Okrouhlíková LS

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.

 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 2. ročník