Informace o studiu

Vizitka oboru zde:

Studijní program: Jazyky a komunikace neslyšících (dříve Čeština v komunikaci neslyšících)

 samostatné jednooborové tříleté denní bakalářské studium
 sdružené dvouoborové tříleté denní bakalářské studium
předpokládaný počet přijatých: 40
počet přihlášených/počet přijatých v minulém roce: 70/41

Záznam ze dne otevřených dveří 14. 1. 2023 zde.

Co budete studovat?

 

Český znakový jazyk/češtinu; obecnou lingvistiku; lingvistiku znakových jazyků; kulturu a dějiny Neslyšících; způsoby zápisu komunikace ve znakových jazycích; sociolingvistiku; psycholingvistiku; psanou češtinu českých neslyšících; výchovu a vzdělávání neslyšících aj.

Ve druhém ročníku si studenti jednooborového studia mohou zvolit jeden z těchto modulů: Vzdělávání neslyšících, Tlumočení a překlad: čeština – český znakový jazyk. Součástí modulů je také čtyřtýdenní praxe.

Studijní plán samostatného (jednooborového) a sdruženého (dvouoborového) studia je zde.

Co vás ještě čeká?

Společné studium neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů;
Kolektiv neslyšících a slyšících pedagogů;
Tlumočnické, přepisovatelské, zapisovatelské aj. služby
Indukční smyčky ve vybraných místnostech, k zapůjčení FM systém Scola apod.
Široká nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů;
Různé projekty;
Pravidelné páteční přednášky zajímavých hostů, našich a zahraničních odborníků;
Exkurze do škol a dalších organizací;
Možnost studia v zahraničí (přes program Erasmus aj.);
Prostředí, kde se všichni studenti a učitelé znají, výuka v malých skupinách.
Fotografie z některých akcí zde.

Kde pracují naši absolventi?

Od založení oboru v roce 1998 máme již 140 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postiženýchPevnostČUNČKTZJTrojrozměrJC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.

Odborná stáž 24 hodin s FF UK
Na náš obor se můžete podívat v rámci středoškolské odborné stáže 24 hodin s FF UK
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Informace o studiu