Informace o studiu

Studijní program: Čeština v komunikaci neslyšících

Studijní obor: Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)

jednooborové tříleté denní bakalářské studium
dvouoborové tříleté denní bakalářské studium (lze kombinovat s libovolným bakalářským dvouoborovým programem realizovaným na FF, jejich seznam zde)
předpokládaný počet přijatých: 40
počet přihlášených/počet přijatých v minulém roce: 75/31

Záznam ze dne otevřených dveří 12. 1. 2019 zde. Záznam bude v nejbližší době opatřen titulky.

Co budete studovat?

Český znakový jazyk/češtinu; obecnou lingvistiku; lingvistiku znakových jazyků; kulturu a dějiny Neslyšících; způsoby zápisu komunikace ve znakových jazycích; sociolingvistiku; psycholingvistiku; psanou češtinu českých neslyšících; výchovu a vzdělávání neslyšících aj. Ve druhém ročníku si studenti jednooborového studia mohou zvolit pedagogický, odborný nebo tlumočnický modul, jejichž součástí je i třítýdenní praxe.

Studijní plán jednooborového a dvouoborového studia je zde.

Co vás ještě čeká?

Společné studium neslyšících, nedoslýchavých a slyšících studentů;
Kolektiv neslyšících a slyšících pedagogů;
Tlumočnické, přepisovatelské, zapisovatelské aj. služby
Indukční smyčky ve vybraných místnostech, k zapůjčení FM systém Scola apod.
Široká nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů;
Různé projekty;
Pravidelné páteční přednášky zajímavých hostů, našich a zahraničních odborníků;
Exkurze do škol a dalších organizací;
Možnost studia v zahraničí (přes program Erasmus aj.);
Prostředí, kde se všichni studenti a učitelé znají, výuka v malých skupinách.
Fotografie z některých akcí zde.

Kde pracují naši absolventi?

Od založení oboru v roce 1998 máme již 140 absolventů. Pracují jako pedagogové nebo asistenti pedagogů ve školách pro sluchově postižené, pedagogové na vysoké škole, tlumočníci, lektoři kurzů českého znakového jazyka, redaktoři v České televizi, pracovníci různých organizací pro neslyšící (Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postiženýchPevnostČUNČKTZJTrojrozměrJC Ulita…), odborníci ve výzkumu českého znakového jazyka a psané češtiny neslyšících apod.

Odborná stáž 24 hodin s FF UK
Na náš obor se můžete podívat v rámci středoškolské odborné stáže  24 hodin s FF UK
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Informace o studiu