Služby

Komu se služby poskytují

Možnost objednat služby se vztahuje na

  pravidelné semináře a přednášky uvedené v rozvrhu hodin,
  přednášky a semináře mimo ustálený rozvrh,
  mimořádné akce v rámci výuky (host, exkurze apod.),
  atestace (zkoušky, zápočty),
  imatrikulace, promoce,
  individuální konzultace,
  jednání s orgány fakulty (např. se studijním oddělením),
  další aktivity související se studiem na FF UK (např. individuální účast na konferenci).

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK

bímová2  Mgr. Petra Slánská Bímová
petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Objednávání služeb

Kontaktní osoba pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK

Hudakova2 Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Přijímací řízení a studium
Funkční diagnostika
Úvod > Služby