Služby

Výuka na dálku (nejen v době koronavirové pandemie): neslyšící a nedoslýchaví studenti

Webová stránka s praktickými technickými tipy na zapojení tlumočení, přepisu aj. do výuky na dálku

Facebooková skupina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty UK

Webová stránka – Neslyšící a nedoslýchaví studenti na UK: Kontaktní výuka v době krizových opatření: tipy a doporučení pro vyučující a studenty

Video – Distanční výuka na FF UK

Statement and Guidelines on Best Practice for Access to Higher Education for Deaf Students During the COVID-19 Pandemic (authors: The World Federation of the Deaf and World Federation of the Deaf Youth Section)

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK

bímová2 Mgr. Petra Slánská Bímová
petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Objednávání služeb

Odborná konzultantka pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů UK

Bc. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz
Technické řešení různých studijních prostředí

Kontaktní osoba pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK

Hudakova2 Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Přijímací řízení a studium
Funkční diagnostika

 

Komu se služby poskytují

 

Možnost objednat služby se vztahuje na

  pravidelné semináře a přednášky uvedené v rozvrhu hodin,
  přednášky a semináře mimo ustálený rozvrh,
  mimořádné akce v rámci výuky (host, exkurze apod.),
  atestace (zkoušky, zápočty),
  imatrikulace, promoce,
  individuální konzultace,
  jednání s orgány fakulty (např. se studijním oddělením),
  další aktivity související se studiem na FF UK (např. individuální účast na konferenci).
Úvod > Služby