Služby

Webová stránka – Neslyšící a nedoslýchaví studenti na UK: Kontaktní výuka v době krizových opatření: tipy a doporučení pro vyučující a studenty

 

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK

bímová2 Mgr. Petra Slánská Bímová
petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Objednávání služeb

Odborná konzultantka pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů UK

Bc. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz
Technické řešení různých studijních prostředí

Kontaktní osoba pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK

Hudakova2 Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Přijímací řízení a studium
Funkční diagnostika

 

Komu se služby poskytují

 

Možnost objednat služby se vztahuje na

 

  • pravidelné semináře a přednášky uvedené v rozvrhu hodin,
  • přednášky a semináře mimo ustálený rozvrh,
  • mimořádné akce v rámci výuky (host, exkurze apod.),
  • atestace (zkoušky, zápočty),
  • imatrikulace, promoce,
  • individuální konzultace,
  • jednání s orgány fakulty (např. se studijním oddělením),
  • další aktivity související se studiem na FF UK (např. individuální účast na konferenci).
Úvod > Služby