Informace pro spolužáky

Mnozí studenti se s neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým vrstevníkem setkají poprvé v životě na vysoké škole, kde může být jedním z jejich spolužáků. Komunikace tváří v tvář i komunikace v kolektivu, jíž se účastní osoba, která neslyší nebo slyší hůře, je v lecčem specifická. Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK proto poskytuje informace spolužákům neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů jednak prostřednictvím těchto internetových stránek, jednak přes koordinátora služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK, který je připraven zodpovědět případné dotazy, poskytnout či zprostředkovat konzultace, domluvit návštěvu ÚJKN apod.

Služby
Pravidla komunikace
Rady a tipy pro práci v semináři (referát, organizace skupinových aktivit)
Asistence při studiu
Kurz českého znakového jazyka
Přednášky pro veřejnost
Úvod > Služby > Informace pro pedagogy a spolužáky > Informace pro spolužáky