Mgr. Milan Fritz

fritz

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 20

milan.fritz@ff.cuni.cz
+420 221 619 210

konzultační hodiny

Odborný životopis

Vzdělání, odborné a profesní aktivity

 • 2009–2014 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – obor „Čeština v komunikaci neslyšících“, ukončeno obhajobou bakalářské práce a a složením státní závěrečné bakalářské zkoušky
 • 2004–2009 – Střední zdravotnická škola, Praha Radlice – Obor zubní technik – ukončeno maturitou

Další specializace, rekvalifikace

 • 2009–2011 – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. – Projekt „Vyškolení neslyšících lektorů českého znakového jazyka“ podpořený z prostředků Operačního programu Praha – Adaptabilita, Certifikát o absolvování, specializace – certifikovaný lektor českého znakového jazyka (viz příloha)
 • 2008 – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. – Vstupní školení pro nové lektory českého znakového jazyka v délce 6 měsíců, Zakončeno závěrečnou zkouškou, specializace – lektor českého znakového jazyka
 • 2007 – Jazykové centrum Ulita – při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – Kurz českého jazyka pro neslyšící, Certifikát o absolvování
 • 2007 – Jazykové centrum Ulita – při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – Kurz anglického jazyka pro neslyšící, Certifikát o absolvování

Praxe

 • 2012 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících – Lektor českého znakového jazyka
 • 2012–2013 – Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání – Lektorování kurzů: Vyškolení lektorů českého znakového jazyka, kultura projevu neslyšících
 • 2010–2012 – Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. (Hábova 1571, 15500 Praha 5- Stodůlky) – Občanské sdružení rodičů, přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich rodičů, Přednášející na téma „Poznáváme život neslyšících“, Příprava a prezentace interaktivních osvětových přednášek pro slyšící děti různého věku
 • 2010–nyní – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené (Výmolova 169, 150 00 Praha 5 – Radlice) – Vychovatel na internátě SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené v Praze 5 – Radlicích, Příprava a provádění odpoledních edukačně-odpočinkových aktivit pro sluchově postižené děti různého věku
 • 2009 – SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené (Výmolova 169, 150 00 Praha 5 – Radlice) – Asistent kurzu informatika v Jazykovém centru Ulita na SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Praze 5 – Radlicích, Výuka IT pro slyšící i neslyšící, spolupráce s vyučujícím
 • 2008–nyní – Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. (Záběhlická 1728/75, 106 00 Praha 10) – Občanské sdružení, které se zaměřuje na výuku českého znakového jazyka a osvětu o komunitě Neslyšících mezi širokou veřejnost, Lektor českého znakového jazyka, Lektorování kurzů českého znakového jazyka v různých znalostních úrovních, metodická příprava výuky, spolupráce s kolegy, účast na pravidelných školeních a supervizích
 • 2008–nyní – Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s. (Záběhlická 1728/75, 106 00 Praha 10) – Občanské sdružení, které se zaměřuje na specializovanou výuku a osvětu mezi odborníky pracujícími s neslyšícími dětmi či dospělými, Lektor českého znakového jazyka, Lektorování kurzů českého znakového jazyka pro různé skupiny frekventantů, metodická příprava výuky, spolupráce s kolegy, účast na pravidelných školeních a supervizích
 • 2005–2009 – M.T.D.- Multimediální tvůrčí dílna – při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené (Výmolova 169, 150 00 Praha 5 – Radlice) – Dlouhodobý projekt pro neslyšící a nedoslýchavé žáky a studenty zaměřující se na mediální výchovu, rozvoj technických a komunikačních schopností, Vedoucí, režisér, scénárista a moderátor multimediálního „Radlického zpravodaje“, školitel, – Manažerská, režisérská, tvůrčí činnost, moderátorská činnost, psaní scénářů, školení neslyšících studentů v mediální práci

Jazykové znalosti

 • Mateřský jazyk: český znakový jazyk
 • Český jazyk – velmi dobrý (čtený a psaný projev)
 • Mezinárodní znakový systém – dobrý

Schopnosti spolupráce

Vysoká schopnost spolupráce a týmové práce v českém i zahraničním prostředí

 • Pevnost – Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s., a Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. – práce v rámci týmu neslyšících lektorů, zpracovávání metodiky výuky, účast na supervizích, poradách apod.
 • Multimediální Tvůrčí Dílna – práce v realizačním a školícím týmu, práce s žáky i studenty
 • SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené – výchovná práce s dětmi, spolupráce s ostatními kolegy – pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy
 • V rámci zahraniční stáže v Bristolu (součást studia na FFUK) práce v týmu s anglickými pedagogy

Schopnosti organizační

Schopnost vedení realizačního týmu, zastupování

 • Pevnost – Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s., a Pevnost – České centrum znakového jazyka, o. s. – koordinace zpracování jednotlivých pracovních úkolů týmu, zastupování kolegů v rámci lektorování českého znakového jazyka
 • Multimediální Tvůrčí Dílna – koordinace pracovních činností při přípravě multimediálního zpravodaje
 • Účast v mnoha projektech vyžadujících aktivní realizační schopnosti (viz výše)

Schopnosti technické

Uživatelské schopnosti práce s běžnými počítačovými programy

 • Schopnosti byly získány v rámci pracovních pozic i studijních zkušeností viz výše

Schopnosti umělecké

Režie a scenáristika, herectví, kreativní činnosti

 • Multimediální Tvůrčí Dílna

Úvod > Lidé > Zaměstnanci > Mgr. Milan Fritz