Rozvrh

Rozvrh na letní semestr 2023/2024

 

Rozvrhy pro letníí semestr akademického roku 2023/2024 pro jednotlivé ročníky naleznete zde. Zápis předmětů v SIS bude otevřen 9. 2. 2024 od 7:00. V případě nejasností kontaktujte Mgr. Bělehrádkovou.

Harmonogram zápisu ZS 2023/2024

Zápis do všech povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů začíná 9. 2. 2024 od 07:00. Počet míst v povinných předmětech je garantovaný pro všechny studenty našeho obora.

Povinné předměty začínají kódem ACN1 (Bc. studium) nebo ACN5 (NMgr. studium), povinně volitelné a volitelné předměty začínají kódem ACN3 (jejich seznam najdete v SIS zde).

U každého předmětu sledujte v SIS kolonku Vstupní požadavky v SIS a poznámky k rozvrhu v rozvrhové aplikaci v SIS.

Pokud by se do povinného předmětu oboru Jazyky a komunikace neslyšících nebo Čeština v komunikaci neslyšících chtěl zapsat student jiného oboru, prosíme o konzultování tohoto záměru s dr. Hudákovou.

Zápis předmětů do SIS na LS 2023/2024 končí 1. 3. 2024 v 23.59.

 

Doplňující informace

  • Je potřeba se vždy zapsat do předmětu i příslušného rozvrhové lístku (pokud předmět rozvrhový lístek má).
  • Ověřte si prosím, že se zapisujete ke správnému kódu.
  • Pokud si nejste jisti svým studijním plánem, naleznete ho na http://plany.ff.cuni.cz a na webu ÚBN zde pro Bc. studium a zde pro NMgr. studium.
  • Kromě PVS/VS z naší nabídky můžete využít předměty celé UK, speciálně doporučujeme věnovat pozornost předmětům vypisovaným na FF, zejm. ÚČJTK, dále ÚLING, ÚTRL a dalšími katedrami a ústavy. Zda budete do kurzu přijati, záleží na každé z kateder/každém z ústavů. Volitelné předměty, které vypisuje ÚČJTK, se řídí pravidly zápisu ÚČJTK, které najdete zde.
  • Můžete se zapisovat i „pod čáru“. V případě, že se v prvních dvou týdnech výuky rozhodnete předmět nenavštěvovat, buďte tak laskaví a z předmětu se škrtněte, aby Vás případně mohli nahradit Vaši kolegové, kteří o předmět mají zájem.
  • Vyučující mohou ve svých předmětech učit pouze studenty zapsané řádně a včas v SIS. Dodatečný zápis předmětů bývá povolován jen na základě pádných důvodů. Pro dodatečný zápis předmětů je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu.
  • Pro zápis do SIS potřebujete mít studentskou kartu ISIC a znát login a heslo (přihlášení do CAS). Veškeré pokyny týkající se SIS najdete zde.
  • V případě nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚJKN Mgr. Kateřinu Bělehrádkovou.
Návod na zápis předmětů a rozvrhu

Pokud si nevíte rady se zápisem, postupujte podle návodu zde.

Úvod > Studium > Rozvrh