Rozvrh

Rozvrh na letní semestr 2018/2019

Harmonogram zápisu LS 2018/2019

Zápis do všech povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů oboru Čeština v komunikaci neslyšících začíná 9. 2. 2019 od 10.00. Počet míst v povinných předmětech je garantovaný pro všechny studenty ČNES.

Povinné předměty začínají kódem ACN1 (Bc. studium) nebo ACN5 (NMgr. studium), povinně volitelné a volitelné předměty začínají kódem ACN3 (jejich seznam najdete v SIS zde).

U každého předmětu sledujte v SIS kolonku Vstupní požadavky v SIS a poznámky k rozvrhu v rozvrhové aplikaci v SIS.

Pokud by se do povinného předmětu oboru Čeština v komunikaci neslyšících chtěl zapsat student jiného oboru, prosíme o konzultování tohoto záměru s dr. Hudákovou.

Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult UK bude zahájen 11. 2. 2019 od 10.00.

Zápis předmětů do SIS na LS 2018/2019 končí 8. 3. 2019 v 18.00.

 

Doplňující informace

  • Je potřeba se vždy zapsat do předmětu i příslušného rozvrhové lístku (pokud předmět rozvrhový lístek má).
  • Ověřte si prosím, že se zapisujete ke správnému kódu.
  • Pokud si nejste jisti svým studijním plánem, naleznete ho na http://plany.ff.cuni.cz a na webu ÚJKN zde pro Bc. studium a zde pro NMgr. studium.
  • Kromě PVS/VS z nabídky ÚJKN můžete využít předměty celé UK, speciálně doporučujeme věnovat pozornost předmětům vypisovaným na FF, zejm. ÚČJTK, dále ÚČLK, ÚTRL a dalšími katedrami a ústavy. Zda budete do kurzu přijati, záleží na každé z kateder/každém z ústavů. Volitelné předměty, které vypisuje ÚČJTK, se řídí pravidly zápisu ÚČJTK, které najdete zde.
  • Můžete se zapisovat i „pod čáru“. V případě, že se v prvních dvou týdnech výuky rozhodnete předmět nenavštěvovat, buďte tak laskaví a z předmětu se škrtněte, aby Vás případně mohli nahradit Vaši kolegové, kteří o předmět mají zájem.
  • Vyučující mohou ve svých předmětech učit pouze studenty zapsané řádně a včas v SIS. Dodatečný zápis předmětů bývá povolován jen na základě pádných důvodů. Pro dodatečný zápis předmětů je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu.
  • Pro zápis do SIS potřebujete mít studentskou kartu ISIC a znát login a heslo (přihlášení do CAS). Veškeré pokyny týkající se SIS najdete zde.
  • V případě nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚJKN Štěpána Matějku.
Úvod > Studium > Rozvrh