2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2018/2019

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

PVS/VS Konverzace v ČZJ IV (0/2)

Bc. Fritz, č. 422B

ČZJ IV A (0/2)

Čiháková, č. 20

ČZJ IV B (0/2)

Čiháková, č. 20

PVS/VS Iconicity across Modalities (0/2)

Mgr. Jehlička, č. 423

Úvod do psycholingvistiky (1/1)

Mgr. Jehlička, č. 423

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků  (0/2)

Bc. Portych, č. 422A

ÚT

Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání (0/2)

dr. Hudáková, č. 422A+B

Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání (0/2)

dr. Hudáková, č. 422A+B

Lexikografie znakového jazyka (0/2)

dr. Okrouhlíková, č. 422B

Lexikografie znakového jazyka (0/2)

dr. Okrouhlíková, č. 422B

PVS/VS Typologie znakových jazyků (0/2)

dr. Richterová, č. 423

PVS/VS Klíčové pojmy V. Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

ST

PVS/VS Exkurze do institucí spojených s komunitou neslyšících (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

ČZJ IV A (0/2)

Čiháková, č. 20

Profese tlumočníka pro neslyšící (0/2) 

dr. Hynková Dingová, č. 422A+B 

Psaná čeština českých neslyšících (0/2)

dr. Richterová, č. 423

PVS/VS Čas v psané češtině českých neslyšících (0/2)

dr. Richterová, č. 422B

PVS/VS Úvod do lingvistiky (2/0) (Vypisuje ULING ALINUVOD1)

doc. Friedová, dr. Zíková, č. P131 

ČT

ČZJ IV B (0/2)

Čiháková, č. 20

PVS/VS Základy statistického zpracování údajů (0/2)

dr. Holub, č. 422A+B

Profese tlumočníka pro neslyšící (0/2) 

dr. Hynková Dingová, č. 422A+B 

PVS/VS Seminář praktické češtiny I (0/2)

Mgr. Rybová, č. 423

∗ PVS/VS Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (Jaro 2019) (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

PVS/VS Překladová cvičení (0/2)

Wiesnerová, č. 423

Gramatika znakových jazyků (1/1)

prof. Macurová, Mgr. Nováková, č. 18

Pokud si vyberete nějaký PVS/VS z nabídky ÚČJTK a budete ho chtít vést v SIS jako PVS, kontaktujte Š. Matějku.

* Výuka kurzu PVS/VS Přípravný kurz pro uchazeče – praktický seminář (Jaro 2019) bude probíhat blokově ve vybraných termínech. Termíny budou dohodnuty na začátku semestru.

Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia