2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2017/2018

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

ČZJ 2A+B (0/2)

Čiháková, č. 20

PVS/VS

Seminář praktické češtiny II (0/2)

Mgr. Prokšová, č. 423

PVS/VS Čtení současných prací o ZJ (sudé výukové týdny)

 (0/2)

Mgr. Prokšová, Mgr. Jehlička, č. 423

PVS/VS Čtení současných prací o ZJ (sudé výukové týdny)

 (0/2)

Mgr. Prokšová, Mgr. Jehlička, č. 423

ÚT

Lexikografie ZJ (0/2)

dr. Okrouhlíková, č. 422B

Lexikografie ZJ (0/2)

dr. Okrouhlíková, č. 422B

PVS/VS Realizace přípravného kurzu pro uchazeče ke studiu – uživatele ČZJ (0/2)

Bc. Fritz, č. 422B

ST

PVS/VS Konverzace v ČZJ IV (0/2)

Wiesnerová, č. 422A

ČZJ 2A+B (0/2)

Čiháková, č. 20

Úvod do sociolingvistiky (1/1)

Mgr. Jehlička, č. 422B

* PVS/VS

Praktická tlumočnická cvičení (0/2)

Mgr. Andrejsková, č. 422B

Psaná čeština českých neslyšících (0/2)

Mgr. Prokšová, č. 423

ČT

Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání (0/2)

dr. Hudáková, č. 422B

Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání (0/2)

dr. Hudáková, č. 422B

PVS/VS Základy statistického zpracování údajů (0/2)

dr. Holub, č. 422A

Profese tlumočníka pro neslyšící (0/2)

dr. Hynková Dingová, č. 422A+B

Profese tlumočníka pro neslyšící (0/2)

dr. Hynková Dingová, č. 422A+B

PVS/VS Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

Gramatika znakových jazyků (1/1)

prof. Macurová, Mgr. Nováková, č. 423

Pokud si vyberete nějaký PVS/VS z nabídky ÚČJTK a budete ho chtít vést v SIS jako PVS, kontaktujte Š. Matějku.

* Studenti 2. ročníku Bc. studia mohou na kurz PVS/VS Praktická tlumočnická cvičení chodit po předchozí domluvě s vyučujícím.

Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia