2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO ČZJ III pro tlumočníky (0/2) Mgr. Fritz č. 422B PVS/VS Creative writing (0/2) dr. Quinn Novotná ONLINE * Základy teorie tlumočení (2/0) prof. Čeňková H206 PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2) Mgr. Bláhová č. 422A PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (0/2) Bc. Mižigár ONLINE
ÚT Fonetika a fonologie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423 Záznam znaků znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423

ČZJ III (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B

Metody vzdělávání neslyšících dětí jako konsekvent pohledů na hluchotu (1/1) dr. Hudáková č. 423

PVS/VS Klíčové pojmy v textech Václava Havla (0/2) doc. Vaňková č. 21

ST

ČZJ III pro tlumočníky (0/2) Mgr. Fritz č. 422B

ČZJ III (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B PVS/VS Kognitivní lingvistika a kognitivní poetika (0/2) doc. Vaňková č. 21 ** Úvod do práce s jazykovými korpusy (0/2) doc. Cvrček č. 131

PVS/VS Konverzace v ČZJ III (0/2) Wirth č. 422A

PVS/VS Konverzace v ČZJ III pro tlumočníky (0/2) Wirth č. 422A

ČT Gramatika znakových jazyků (1/1) Mgr. Nováková č. 422B Psaná čeština českých neslyšících (1/1) Mgr. Servusová č. 422B PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Though (2/0) doc. Fulka č. 422B Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy (2/0) doc. Saicová římalová č. 422B Lexikologie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B

* Kód předmětu v SIS je ACN106000. Průběh výuky v semestru bude upřesněn.

** Kód předmětu v SIS je ACN104001. Průběh výuky v semestru bude upřesněn.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia