2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

PVS/VS Konverzace v ČZJ III (0/2)

Wiesnerová, č. 423

PVS/VS Neslyšící senioři (0/2)

Bc. Fritz, č. 422B

ČZJ 2A (0/2)

Čiháková, č. 20

ČZJ 2B (0/2)

Čiháková, č. 20

PVS/VS Psaní všem deseti pro budoucí přepisovatele  (0/2)

Bc. Portych, č. 422A

PVS/VS Seminář praktické češtiny I (0/2)

Bc. Rybová, č. 423

ÚT

Komunikační přístupy ve vzdělávání neslyšících (0/2)

dr. Hudáková, č. 422B

PVS/VS Práce s technikou (0/2)

dr. Okrouhlíková, č. 422 A+B

Fonetika a fonologie (1/1)

dr. Richterová, č. 423

PVS/VS Úvod do etnolingvistiky (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

ST

PVS/VS Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK (0/2)

Mgr. Nováková, č. 21

ČZJ 2A (0/2)

Čiháková, č. 20

Úvod do sociolingvistiky (1/1)

Mgr. Jehlička, č. 422B

Úvod do kognitivní lingvistiky (0/2)

doc. Vaňková, č. 423

ČT

* PVS/VS Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu 1x za 14 dní (0/2)

dr. Hudáková, č. 422B

* PVS/VS Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu 1x za 14 dní (0/2)

dr. Hudáková, č. 422B

PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thoughts (2/0)

doc. Fulka, č. 423

ČZJ 2B (0/2)

Čiháková, č. 20

Úvod do tlumočení  (0/2)

Mdr. Hynková Dingová, č. 422B

PVS/VS Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES II (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

PVS/VS Problematika hluchoty: aktuální otázky (2/0)

dr. Okrouhíková, č. 18

Pokud si vyberete nějaký PVS/VS z nabídky ÚČJTK a budete ho chtít vést v SIS jako PVS, kontaktujte Š. Matějku.

* Výuka kurzu Exkurze do škol hlavního vzdělávacího proudu bude probíhat jednou za 14 dní.

Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia