2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2020/2021

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

PVS/VS Úvod do sociální práce (0/2)

dr. Kodymová, č. 423

PVS/VS Čtení aktuálních odborných textů v angličtině (0/2)

dr. Quinn Novotná, č. 423

Doplňková čeština IV (0/2)

Mgr. Stanovská, č. 422A

Úvod do psycholingvistiky (0/2)

doc. Saicová Římalová, č. 423

PVS/VS Vybraná témata z psychologie pro studenty oboru Deaf Studies (0/2)

dr. Bendová, č. 422B

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků (0/2)

Bc. Portych, č. 422A

PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2)

Mgr. Bláhová, č. 422A

ÚT

PVS/VS Konverzace v ČZJ IV A (0/2)

Mgr. Fritz, č. 422B

PVS/VS Konverzace v ČZJ IV B (0/2)

Mgr. Fritz, č. 422B

Lexikografie znakového jazyka (0/4)xk

dr. Okrouhlíková, č. 422B

ST

Český znakový jazyk IV A (0/2)

Mgr. Sedláčková Půlpánová, č. 20

Profese tlumočníka pro neslyšící (0/4)

Mgr. Pešková, č. 422B

Český znakový jazyk IV B (0/2)

Mgr. Sedláčková Půlpánová, č. 20

Psaná čeština českých neslyšících (0/2)

dr. Richterová, č. 423

Doplňková čeština IV (0/2)

Mgr. Stanovská, č. 422A

ČT

Komunikační systémy neslyšících ve vzdělávání (0/4)

dr. Hudáková, č. 422A

Doplňková čeština IV (0/2)

Mgr. Preininger, č. 422B

Český znakový jazyk IV A (0/2)

Mgr. Sedláčková Půlpánová, č. 20

Český znakový jazyk IV B (0/2)

Mgr. Sedláčková Půlpánová, č. 20

Doplňková čeština IV (0/2)

Mgr. Preininger, č. 20

Gramatika znakových jazyků (1/1)

prof. Macurová, Mgr. Nováková, č. 18

Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia