2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA LETNÍ SEMESTR 2022/2023

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO ČZJ pro tlumočníky IV (0/2) Mgr. Fritz č. 422B

ČZJ IV (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků (0/2) Bc. Portych č. 422A
ÚT Historie a současnost lexikografie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B PVS/VS Konverzace v ČZJ IV (0/2) Wirth č. 20 Anotace a notace znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B Jazykové vzdělávání neslyšících (1/1) dr. Hudáková č. 423 Metody vzdělávání neslyšících jako konsekvent pohledu na hluchotu (1/1) dr. Hudáková č. 423

PVS/VS Korpusy znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B PVS/VS Tělo v jazyce (0/2) doc. Vaňková č. 21 Doplňková čeština IV (0/2) Mgr. Vinš č. 422A
ST PVS/VS Konverzace v ČZJ IV pro tlumočníky (0/2) Wirth č. 20 ČZJ pro tlumočníky IV (0/2) Mgr. Fritz č. 422B Akademické čtení anglických textů o znakových jazycích (0/2) Mgr. Vinš č. 422A PVS/VS Úvod do etnolingvistiky (0/2) doc. Vaňková č. 21 Psaná čeština českých neslyšících (1/1) Mgr. Vinš č. 423

ČZJ IV (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

ČT Neslyšící děti a jazykový vývoj (0/2) dr. Homolková č. 422B PVS/VS Vybrané otázky z klinické psychologie pro studenty Deaf Studies (0/2) Mgr. Holubová č. 423 Neslyšící a gramotnost (0/2) dr. Homolková č. 422B Techniky tlumočení a překladu pro neslyšící (0/4) Mgr. Andrejsková č. 422B PVS/VS Digitalizace materiálů pro studenty se speciálními potřebami (0/2) dr. Dobešová Celetná 20, č. 150
Doplňková čeština IV (0/2) Mgr. Vinš č. 20

*Úvod do sociální práce (0/4) dr. Kodymová č. NP302A

* Výuka probíhá nepravidelně – viz bližší informace u předmětu v SIS

Jazykový modul: Podmínkou pro zapsání do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6) je docházka do předmětů jazykového modulu Český znakový jazyk pro tlumočníky (modul 3), konkr. v ZS 2. ročníku se jedná o předmět Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000). V případě volné kapacity mohou tento předmět navštěvovat i studenti, kteří nejsou zapsáni do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6). O tom, kdo se může na základě svých kompetencí v ČZJ zapsat do předmětu Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000), budou studenti informováni během září 2022.

Specializační modul: Každý student samostatného studia studijného programu Jazyky a komunikace neslyšících si musí v ZS 2. ročníku svého studia povinně vybrat jeden specializační modul (z modulů 4, 5 a 6), tzn. zapsat se do předmětů „svého vybraného mudulu” (a v dalších semestrech absolvovat všechny předměty „svého modulu”; vždy mají kód ACN1…). Předměty dalších dvou specializačních modulů si může každý student zapisovat jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) – splňuje-li vstupní podmínky pro zápis do konkrétního předmětu. Studenti sdruženého studia tohoto studijního programu si mohou obdobně jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) zapisovat předměty všech tří specializačních modulů.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia