2. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO ČZJ III pro tlumočníky (0/2) Mgr. Fritz č. 422B Základy teorie tlumočení (ACN106000) (2/0) prof. Čeňková H206 Tlumočnická propedeutika (0/2) Bc. Pánek č. 423 PVS/VS Neslyšící děti pohledem speciálních pedagogů (0/2) dr. Vysuček ONLINE
PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2) Mgr. Bláhová č. 422A
ÚT Fonetika a fonologie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423 Záznam znaků znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423

ČZJ III (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B

Metody vzdělávání neslyšících dětí jako konsekvent pohledů na hluchotu (1/1) dr. Hudáková č. 423

PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (0/2) Bc. Mižigár ONLINE

ST

ČZJ III pro tlumočníky (0/2) Mgr. Fritz č. 422B

ČZJ III (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 422B Úvod do práce s jazykovými korpusy (ACN104001) (0/2) doc. Cvrček č. 131

PVS/VS Konverzace v ČZJ III (0/2) Wirth č. 422A

PVS/VS Konverzace v ČZJ III pro tlumočníky (0/2) Wirth č. 422A

ČT Gramatika znakových jazyků (1/1) Mgr. Nováková č. 18 Psaná čeština českých neslyšících (1/1) Mgr. Servusová č. 422B PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Though (2/0) doc. Fulka č. 422B Osvojování a vývoj prvního jazyka, jazykové poruchy (2/0) doc. Saicová římalová č. 422B Lexikologie znakových jazyků (1/1) dr. Okrouhlíková č. 422B

Jazykový modul: Podmínkou pro zapsání do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6) je docházka do předmětů jazykového modulu Český znakový jazyk pro tlumočníky (modul 3), konkr. v ZS 2. ročníku se jedná o předmět Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000). V případě volné kapacity mohou tento předmět navštěvovat i studenti, kteří nejsou zapsáni do předmětů specializačního modulu Tlumočení a překlad: čestina – český znakový jazyk (modul 6). O tom, kdo se může na základě svých kompetencí v ČZJ zapsat do předmětu Český znakový jazyk pro tlumočníky III (ACN102000), budou studenti informováni během září 2021.

Specializační modul: Každý student samostatného studia studijného programu Jazyky a komunikace neslyšících si musí v ZS 2. ročníku svého studia povinně vybrat jeden specializační modul (z modulů 4, 5 a 6), tzn. zapsat se do předmětů „svého vybraného mudulu” (a v dalších semestrech absolvovat všechny předměty „svého modulu”; vždy mají kód ACN1…). Předměty dalších dvou specializačních modulů si může každý student zapisovat jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) – splňuje-li vstupní podmínky pro zápis do konkrétního předmětu. Studenti sdruženého studia tohoto studijního programu si mohou obdobně jako povinně volitelné (s kódem ACN3…) zapisovat předměty všech tří specializačních modulů.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník Bc. studia