Lidé

Struktura ústavu

 

ředitelka ústavu
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.

zástupkyně ředitelky ústavu
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

sekretářka a tajemnice
Mgr. Kateřina Bělehrádková

profesorka
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

docentka
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

odborné asistentky
Mgr. Kamila Homolková, Ph.D.
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

asistenti
Mgr. Radka Nováková
Mgr. Ondřej Vinš

lektoři
Mgr. Milan Fritz
Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová

koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK
Mgr. Petra Slánská Bímová

tlumočnice
Mgr. Denisa Lachmanová (mateřská dovolená)
Mgr. Radka Stará (rodičovská dovolená)

přepisovatelka
Bc. Zita Štěpánková

 

Úvod > Lidé