Lidé

Struktura ústavu

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
ředitelka ústavu

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky ústavu

Mgr. Štěpán Matějka
sekretář a tajemník

Profesorka
prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Docentka
doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Odborní asistenti
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Asistenti
Mgr. Radka Nováková
Mgr. Hana Prokšová
PhDr. Klára Richterová
Mgr. Radka Stará
Mgr. Radka Zbořilová

Lektor
Bc. Milan Fritz

Instruktor výuky
Milena Čiháková

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK
Mgr. Petra Slánská Bímová

Tlumočnice
Mgr. Denisa Lachmanová

 

Úvod > Lidé