Studijní plány

 

1. ročník Bc.

          1. ročník NMgr.*

1. ročník Bc.           2. ročník NMgr.

* V akademickém roce 2021/2022 není výuka realizována!

Studijní plány na stránkách FF UK