Studijní plány

 

1. ročník Bc.

           1. ročník NMgr.

1. ročník Bc.           2. ročník NMgr.*

* V akademickém roce 2020/2021 není výuka realizována!

Studijní plány na stránkách FF UK