Realizace studijního plánu – 1. ročník

          Realizace studijního plánu samostatného a sdruženého bakalářského studia studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících (JKN) v ak. roce 2022/2023 

akreditace platná od r. 2020

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty samostatného studia

 Kód předmětu  Název předmětu Hodinová dotace  Kredity  Atestace   Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty (mimo společný celofakultní základ)

ACN100300 Úvod do studia jazyka 2/0 4 ZK doc. Vaňková ZS
ACN100301 Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2 5 Z + Zk prof. Macurová ZS
ACN100302 Sluch a hluchota 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100303 Komunita, kultura a historie neslyšících 2/2 5 Z + Zk Mgr. Nováková LS
ACN100304 Vzdělávání a neslyšící I + 1/1 3 Z dr. Homolková ZS
ACN100305 Bohemistická propedeutika I + 1/1 3 Z Mgr. Vinš ZS
ACN100306 Vzdělávání a neslyšící II + 1/1 3 Z dr. Homolková LS
ACN100307 Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky + 1/1 3 Z doc. Vaňková přeloženo do LS 2. ročníku
ACN100308 Úvod do sociolingvistiky + 1/1 3 Z (bude doplněno) LS
ACN100309 Úvod do psycholingvistiky + 1/1 3 Z doc. Saicová Římalová LS
ACN100310 Základy tlumočení a překladu pro neslyšící + 1/1 3 Z Bc. Pánek LS
ACN100311 Struktura a fungování znakových jazyků 2/2 5 Z + Zk prof. Macurová (přednáška), dr. Okrouhlíková LS
ACN100312 Bohemistická propedeutika II + 1/1 3 Z Mgr. Vinš ZS
*ACN101000/**ACN102004 Český znakový jazyk I 0/4 4 Z Mgr. Sedláčková Půlpánová ZS
*ACN101001/**ACN102005 Český znakový jazyk II 0/4 6 Z + Zk Mgr. Sedláčková Půlpánová LS

 

* Modul 1: Český znakový jazyk

** Modul 3: Český znakový jazyk pro tlumočníky

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN. Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu).
  • Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 1. ročník