Realizace studijního plánu – 1. ročník

          Realizace studijního plánu samostatného a sdruženého bakalářského studia studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících (JKN) v ak. roce 2021/2022 

akreditace platná od r. 2020

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty samostatného studia

 Kód předmětu  Název předmětu Hodinová dotace  Kredity  Atestace   Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty (mimo společný celofakultní základ)

ACN100300 Úvod do studia jazyka 2/0 4 ZK doc. Vaňková ZS
ACN100301 Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2 5 Z + Zk dr. Jehlička, dr. Janečka ZS
ACN100302 Sluch a hluchota 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100303 Komunita, kultura a historie neslyšících 2/2 5 Z + Zk Mgr. Nováková ZS
ACN100304 Vzdělávání a neslyšící I + 1/1 3 Z Mgr. Servusová ZS
ACN100305 Bohemistická propedeutika I + 1/1 3 Z Mgr. Vinš ZS
ACN100306 Vzdělávání a neslyšící II + 1/1 3 Z Mgr. Servusová LS
ACN100307 Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky + 1/1 3 Z doc. Vaňková LS
ACN100308 Úvod do sociolingvistiky + 1/1 3 Z Mgr. Jehlička LS
ACN100309 Úvod do psycholingvistiky + 1/1 3 Z doc. Saicová Římalová LS
ACN100310 Základy tlumočení a překladu pro neslyšící + 1/1 3 Z Bc. Pánek LS
ACN100311 Struktura a fungování znakových jazyků 2/2 5 Z + Zk prof. Macurová (přednáška), dr. Okrouhlíková, Mgr. Nováková LS
ACN100312 Bohemistická propedeutika II + 1/1 3 Z Mgr. Vinš LS
*ACN101000/**ACN102004

ACN103000

Český znakový jazyk I

Doplňková čeština I

0/4 4 Z Mgr. Sedláčková Půlpánová

Mgr. Vinš

ZS
*ACN101001/**ACN102005

ACN103001

Český znakový jazyk II

Doplňková čeština II

0/4 6 Z + Zk Mgr. Sedláčková Půlpánová

Mgr. Vinš

LS

 

* Modul 1: Český znakový jazyk

** Modul 3: Český znakový jazyk pro tlumočníky

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN. Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu).
  • Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 1. ročník