Realizace studijního plánu – 1. ročník

          Realizace studijního plánu samostatného a sdruženého bakalářského studia studijního programu Jazyky a komunikace neslyšících (JKN) v ak. roce 2020/2021 

akreditace platná od r. 2020

+ za názvem předmětu značí, že předmět je povinný pouze pro studenty samostatného studia

 Kód předmětu  Název předmětu Hodinová dotace  Kredity  Atestace   Vyučující Semestr výuky

Povinné předměty (mimo společný celofakultní základ)

ACN100300 Úvod do studia jazyka 2/0 4 ZK doc. Vaňková ZS
ACN100301 Úvod do lingvistiky znakových jazyků 1/2 5 Z + Zk prof. Macurová (přednáška), dr. Richterová (seminář) ZS
ACN100302 Sluch a hluchota 1/1 3 Z dr. Okrouhlíková ZS
ACN100303 Komunita, kultura a historie neslyšících 2/2 5 Z + Zk Mgr. Nováková ZS
ACN100304 Vzdělávání a neslyšící I + 1/1 3 Z Mgr. Servusová ZS
ACN100305 Bohemistická propedeutika I + 1/1 3 Z Mgr. Vinš ZS
ACN100306 Vzdělávání a neslyšící II + 1/1 3 Z Mgr. Servusová LS
ACN100307 Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky + 1/1 3 Z doc. Vaňková LS
ACN100308 Úvod do sociolingvistiky + 1/1 3 Z Mgr. Jehlička LS
ACN100309 Úvod do psycholingvistiky + 1/1 3 Z doc. Saicová Římalová LS
ACN100310 Základy tlumočení a překladu pro neslyšící + 1/1 3 Z dr. Hynková Dingová, Bc. Pangrácová LS
ACN100311 Struktura a fungování znakových jazyků 2/2 5 Z + Zk prof. Macurová (přednáška), Mgr. Nováková (seminář) LS
ACN100312 Bohemistická propedeutika II + 1/1 3 Z Mgr. Vinš LS
ACN101000

ACN102004

Český znakový jazyk I (Doplňková čeština I) 0/4 4 Z Mgr. Sedláčková Půlpánová ZS
ACN101001

ACN102005

Český znakový jazyk II (Doplňková čeština II) 0/4 6 Z + Zk Mgr. Sedláčková Půlpánová LS

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Doporučujeme Úvod do lingvistiky ALINUVOD1 a Proseminář akademické práce – APROSAP01.
  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v rozvrzích na webu ÚJKN a v SIS (předměty mají kód ACN3…). Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu. Dále sledujte harmonogram zápisu do SIS na webu ÚJKN.Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud splní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu).
  • Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Studijní plány > Realizace studijního plánu – 1. ročník