CD a DVD

 

Co všechno nevíme a měli bychom vědět o českém znakovém jazyce, komunitě českých Neslyšících a její kultuře [DVD-ROM]. Praha: FF UK, 2014

DVD je výstupem semestrálního projektu, který v roce 2010/2011 zpracovávali studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících pod vedením Mgr. Nadi Dingové. Formou otázek a odpovědí přináší informace z těchto oblastí: (1) terminologie vztahující se ke znakovému jazyku; (2) tlumočení; (3) z každodenního života neslyšících; (4) osobní a citlivé otázky; (5) kompenzační pomůcky; (6) kultura Neslyšících; (7) vztah neslyšících k českému jazyku, mluvení, odezírání, psaní. Publikace je dvojjazyčná: všechny texty jsou vytvořeny v českém znakovém jazyce a v češtině.

DVD ke stažení

Co všechno nevíme a měli bychom vědět o českém znakovém jazyce, komunitě českých Neslyšících a její kultuře

Multimediální cvičebnice pro předmět Český znakový jazyk [DVD-ROM]. Praha: FF UK, 2011

Učebnice má dvě hlavní části: 1. o českém znakovém jazyce a 2. o literatuře v českém znakovém jazyce. Část o českém znakovém jazyce tvoří 30 kapitol, vždy se stejnou strukturou: úvodní motivační text v českém znakovém jazyce prezentovaný rodilým mluvčím; seznam nových slovíček; gramatická část, ve které je vyložený jeden z gramatických jevů objevující se v úvodním textu; cvičení na pochopení a upevnění znalosti vybraného gramatického jevu. Druhá část u nás vůbec poprvé mapuje oblast literárních textů v českém znakovém jazyce. Podrobněji jsou zde vysvětleny literární žánry anekdota, píseň, storytelling a báseň.
Projekt je studentskou prací, která vznikala pod vedením fundovaných odborníků vyučujících na oboru Čeština v komunikaci neslyšících. Tým vyučujících: Alena Macurová, Radka Nováková, Romana Petráňová, Zuzana Hájková, Kateřina Červinková Houšková, Milena Čiháková, Lenka Klogáčová, David Jorda, Lucie Šůchová, Naďa Dingová, Jindřich Mareš, Jitka Motejzíková, dále tým studentů a tým externistů.

DVD ke stažení

Multimediální cvičebnice pro předmět Český znakový jazyk

Návštěva zoologické zahrady s výkladem v českém znakovém jazyce [DVD-ROM]. Praha: FF UK, 2010

Toto DVD, které je výsledkem projektu, na němž pracovaly studentky FF UK, oboru Čeština v komunikaci neslyšících v rámci tlumočnické specializace pod vedením Mgr. Nadi Dingové, má sloužit hlavně neslyšícím dětem, které se chtějí dozvědět zajímavé informace o vybraných zvířatech, a to prostřednictvím jim přístupného jazyka, tj. českého znakového jazyka. Autorky se nechaly inspirovat zvířaty v pražské ZOO, a tak se děti dozvědí mnohé např. o tygrovi, anakondě, hrochovi, slonech, tučňácích, lachtanech, ale i kapybarách, želvách, gepardech, lvech, gorilách a mnoha dalších zajímavých zvířatech.

DVD ke stažení

Návštěva zoologické zahrady s výkladem v českém znakovém jazyce

Moje první pohádky v českém znakovém jazyce a v češtině [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2010

Tento CD-ROM vznikl jako výstup kolektivního semestrálního projektu kurzu Dramatická výchova pro neslyšící. Cílem projektu bylo připravit šest českých pohádek pro nejmenší neslyšící děti tak, aby co nejvíce respektovaly jejich specifický způsob vnímání světa. Každá pohádka (1. Boudo! Boudo!, 2. Hrnečku, vař!, 3. O perníkové chaloupce, 4. O princezně na hrášku, 5. O Šípkové Růžence, 6. Slon a mravenec) je rozdělena do několika kapitol doplněných motivačními obrázky. Autory jsou studenti oboru CNES pod vedením Mgr. Nadi Dingové.

DVD ke stažení

Moje první pohádky v českém znakovém jazyce a v češtině

Základy společenské etikety pro neslyšící děti [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2010

Tento CD-ROM je výsledkem projektu Základy společenské etikety pro neslyšící děti, kterému se studenti oboru věnovali v rámci předmětu Dramatická výchova pro neslyšící. Jeho cílem bylo v devíti kapitolách pojednat o pravidlech jednání a chování v životě dítěte. Kapitoly (1. Jak se chovat ke kamarádům, 2. Jak se chovat ke zvířátkům, 3. Jak se chovat ve škole, 4. Jak se chovat v divadle, 5. Jak se chovat v dopravních prostředcích, 6. Jak se chovat v přírodě, 7. Jak se chovat při stolování, 8. Jak se chovat na návštěvě a 9. Jak s hygienou) jsou zpracovány ve formě videoukázek: každá kapitola obsahuje dvě ukázky poukazující na dobré chování a dvě, které mají dětem ilustrovat chování nepříliš vhodné. Ke každé z kapitol je připojen interaktivní Kvíz pro chytré hlavičky. Autory jsou studenti oboru CNES pod vedením Mgr. Nadi Dingové.

DVD ke stažení

Základy společenské etikety pro neslyšící děti

Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce [DVD-ROM]. Praha: FF UK, 2010*

Toto DVD je určeno zejména pro neslyšící děti, které se chystají vypravit na výlet po českých hradech, zámcích nebo zříceninách, a předem by se chtěly dozvědět o památce nějakou zajímavost, a to v českém znakovém jazyce i v češtině. DVD obsahuje informace celkem o 40 hradech, zámcích a zříceninách, na něž se můžete v České republice. U každé památky jsou uvedeny následující údaje: poloha objektu, základní historické údaje, co vše můžete na místě vidět, jak se na hrad nebo zámek dopravíte, odkaz na webové stránky pro více informací a nakonec nejzajímavější část – legenda nebo pověst vázaná na historickou památku. Autory jsou studenti oboru CNES pod vedením Mgr. Nadi Dingové.

DVD ke stažení

Po českých hradech a zámcích s průvodcem v českém znakovém jazyce

Evropské státy v českém znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2009

CD-ROM je určen všem zájemcům, kteří si chtějí obohatit slovní zásobu v českém znakovém jazyce o znaky států Evropy. Jednotlivé znaky států byly získány během výzkumu (květen 2004 – listopad 2005) realizovaného v rámci bakalářské práce Lucie Šůchové Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce (2006). Na CD-ROM byly po posouzení rodilými mluvčími zařazeny pouze ty varianty znaků, které se v českém znakovém jazyce skutečně používají. CD-ROM obsahuje celkem 47 evropských států. Ve jmenném seznamu států je zařazen i zaniklý stát – Jugoslávie. U Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jsou zařazeny i jednotlivé čtyři země této konstituční monarchie. U každého státu je uveden jeho český název, jeho poloha na mapě Evropy, státní vlajka a jednotlivé varianty znaků užívané v českém znakovém jazyce, které jsou reprezentovány videonahrávkami z čelního pohledu a z bočního pohledu. Autory jsou vyučující oboru CNES PhDr. Lucie Šůchová, Martin Wiesner, Mgr. Lenka Okrouhlíková a další.

Evropské státy v českém znakovém jazyce

Slovník český jazyk – český znakový jazyk: Školská jazykovědná terminologie pro 1. a 2. stupeň základních škol [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2007

CD-ROM je určen především žákům a učitelům základních a středních škol pro sluchově postižené. Jeho heslář vychází ze Školské jazykovědné terminologie vydané MŠMT ve spolupráci s Jazykovědným sdružením ČR v roce 2004-2005. Slovník obsahuje celkem 694 termínů z oblasti českého jazyka. Jednotlivé české termíny jsou ve slovníku řazeny abecedně a ke každému z nich je přiřazena videonahrávka ekvivalentu v českém znakovém jazyce. Slovník získal 1. cenu v soutěži Slovník roku 2009 v kategorii elektronický slovník. Autory slovníku jsou vyučující oboru CNES PhDr. Lucie Šůchová, Mgr. Petr Vysuček, Mgr. Radka Nováková a další.

DVD ke stažení

Slovník český jazyk_český znakový jazyk_Školská jazykovědná terminologie pro 1_a 2_stupeň základních škol

Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2007

CD-ROM je určen především neslyšícím dětem. Obsahuje celkem sedm kapitol, ve kterých se dozvíte vše o domácích mazlíčcích (Pes, Kočka, Papoušek, Morče, Kůň, Had, Rybičky). Každé zvířátko je nejprve přestaveno a potom je podrobněji popsáno v šesti oddílech: Co zvířátko jí, Kde zvířátko bydlí, Jak pečujeme o zvířátko, Cestujeme se zvířátkem, Když je zvířátko nemocné, Kolik stojí zvířátko. Všechny výklady probíhají v českém znakovém jazyce (ukazují slyšící i neslyšící studenti) a jsou doplněny i česky psanými texty. Ke každé kapitole patří také básnička o zvířátku a malý test. Důležitou součást materiálu tvoří slovníček použitých znaků. Autory jsou studenti oboru CNES pod vedením Mgr. Nadi Dingové.

DVD ke stažení

Malá encyklopedie zvířátek v českém znakovém jazyce

Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2006

CD-ROM je určen především nejmenším neslyšícím dětem. Obsahuje celkem šest pohádkových příběhů – bajek (Liška a čáp, Vlk a pes, Medvěd a ovečka, Beran a veverka, Lev a myš, Zaječí pohádka) v českém znakovém jazyce (ukazují slyšící i neslyšící studenti) i ve formě česky psaného textu. Každý pohádkový příběh je uveden motivačním obrázek a ke každému příběhu patří sada různých typů dramatických her bezprostředně se vážících k příběhu. Neméně důležitou součást pohádkového materiálu tvoří Slovníček pohádkových znaků, který obsahuje znaky z jednotlivých bajek. Autory jsou studenti oboru CNES pod vedením Mgr. Nadi Dingové.

DVD ke stažení

Pohádky o zvířátkách ve znakovém jazyce

Lexikologie pro základní školy [CD-ROM]. Praha: FF UK, 2003

CD-ROM je určen k výuce českého jazyka.  Jeho hlavní část tvoří výklady základních lexikologických termínů: Slovo, Význam, Význam slovní, Význam gramatický, Části slova – kořen, předpona, přípona, koncovka, Tvoření slov – odvozování, zdrobněliny, skládání, zkracování, Slova příbuzná, Slova citově zabarvená, Slova citově nezabarvená, Slova mnohoznačná, Slova jednoznačná, Slova konkrétní, Slova abstraktní, Slova nadřazená a podřazená, Jména vlastní a obecná, Frazém. Termíny jsou žákům a studentům vysvětleny v českém znakovém jazyce. Výklad je doplněn česky psaným psaným textem a vtipnými vysvětlujícími obrázky. Součástí CD-ROMu je i slovník, ve kterém je u všech českých termínů uveden jejich ekvivalent v českém znakovém jazyce.

Lexikologie pro základní školy

 

 

Úvod > Aktivity > CD a DVD