Termíny obhajob a BZK

Termíny obhajob bakalářských prací a státních zkoušek bakalářských oboru čeština v komunikaci neslyšících v akademickém roce 2018/2019

Obhajoby BP a BZK 28. 1.–1. 2. 2019

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 14. 12. 2018
kontrola splnění studijních povinností 16. 1. 2019
odevzdání práce 2. 1. 2019

Obhajoby BP a BZK 17., 19., 20., 21. 6. 2019

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 9. 5. 2019
kontrola splnění studijních povinností 29. 5. 2019
odevzdání práce 13. 5. 2019

Obhajoby BP a BZK 2.–11. 9. 2019

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 11. 7. 2019
kontrola splnění studijních povinností 16. 8. 2019
odevzdání práce 31. 7. 2019
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Termíny obhajob a BZK