Termíny obhajob a BZK

Termíny obhajob bakalářských prací a státních zkoušek bakalářských oboru Čeština v komunikaci neslyšících v akademickém roce 2021/2022

Obhajoby BP a ústní BZK 31. 1. – 4. 2. 2022

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 14. 12. 2021
kontrola splnění studijních povinností 19. 1. 2022
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 2. 1. 2022

Obhajoby BP a ústní BZK 13. 6. – 24. 6. 2022

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 10. 5. 2022
kontrola splnění studijních povinností 1. 6. 2022
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 15. 5. 2022

Obhajoby BP a ústní BZK 1. 9. – 7. 9. 2022

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 12. 7. 2022
kontrola splnění studijních povinností 12. 8. 2022
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 31. 7. 2022
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Termíny obhajob a BZK