Termíny obhajob a BZK

Termíny obhajob bakalářských prací a státních zkoušek bakalářských oboru čeština v komunikaci neslyšících v akademickém roce 2017/2018

Obhajoby BP a BZK 29. 1.–2. 2. 2018

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 15. 12. 2017
kontrola splnění studijních povinností 17. 1. 2018
odevzdání práce 3. 1. 2018

Obhajoby BP a BZK 11.–22. 6. 2018

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 9. 5. 2018
kontrola splnění studijních povinností 30. 5. 2018
odevzdání práce 11. 5. 2018

Obhajoby BP a BZK 3.–7. 9. 2018

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 12. 7. 2018
kontrola splnění studijních povinností 17. 8. 2018
odevzdání práce 31. 7. 2018
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Termíny obhajob a BZK