Termíny obhajob a BZK

Termíny obhajob bakalářských prací a státních zkoušek bakalářských oboru Čeština v komunikaci neslyšících v akademickém roce 2020/2021

Obhajoby BP a ústní BZK 1.–5. 2. 2021

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 15. 12. 2020
kontrola splnění studijních povinností 20. 1. 2021
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 3. 1. 2021

Obhajoby BP a ústní BZK 14.–25. 6. 2021

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 11. 5. 2021
kontrola splnění studijních povinností 2. 6. 2021
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 16. 5. 2021

Obhajoby BP a ústní BZK 1.–8. 9. 2021

deadliny BZK
odevzdání závazné elektronické přihlášky 13. 7. 2021
kontrola splnění studijních povinností 13. 8. 2021
odevzdání práce – POUZE ELEKTRONICKY V SIS 1. 8. 2021
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Termíny obhajob a BZK