Termíny obhajob a BZK

Termíny bakalářského oboru Jazyky a komunikace neslyšících pro akademický rok 2023/2024

 

  Zima  Léto  Podzim 
Termín odevzdání závazné přihlášky k BZK   6. 12. 2023   9. 5. 2024   9. 7. 2024  
Odevzdání práce v SIS   31. 12. 2023   15. 5. 2024   31. 7. 2024  
Termín kontroly splnění studijních povinností před BZK   10. 1. 2024   29. 5. 2024   13. 8. 2024  
BZK  29. 1. – 2. 2. 2024   10. – 14. 6. 2024   9. – 13. 9. 2024  

 

V souladu s Opatřením děkana FF UK k Harmonogramu akademického roku 2023/24 

Úvod > Studium > Bakalářské studium > Termíny obhajob a BZK