Zaměstnanci

Mgr. Kateřina Bělehrádková
sekretářka a tajemnice
katerina.belehradkova@ff.cuni.cz
Správce Studijního informačního systému
Erasmus+ a mezinárodní spolupráce 
Propagace ústavu
fritz Mgr. Milan Fritz
milan.fritz@ff.cuni.cz
Historické filmy z komunity neslyšících
Mgr. Klára Herčíková
tlumočnice
klara.hercikova@ff.cuni.cz
Mgr. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

Kontaktní osoba FF UK pro studium studentů se speciálními studijními potřebami včetně neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů, funkční diagnostika

PhDr. Kamila Homolková, Ph.D.
kamila.homolkova@ff.cuni.cz
Hudakova2

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky ústavu
andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Praxe komunikační
Ústavní kontaktní osoba pro studium studentů se speciálními studijními potřebami

Ústavní kontaktní osoba pro praxe

Popularizační programy (Dětská univerzita aj.)

dingova Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
dlouhodobě nepřítomna
nada.dingova@ff.cuni.cz
dlouhodobě nepřítomna
Mgr. Denisa Lachmanová
tlumočnice, rodičovská dovolená
denisa.lachmanova@ff.cuni.cz
macurova   prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
alena.macurova@ff.cuni.cz 
novakova Mgr. Radka Nováková
radka.novakova@ff.cuni.cz
Paměť národa
Výuka českého znakového jazyka
okrouhlikova2 Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz

Přijímací řízení
Akreditace
Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová
lucie.sedlackovapulpanova@ff.cuni.cz
Půjčování záznamové techniky
bímová2 Mgr. Petra Slánská Bímová
koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK
petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK
Příruční knihovna ÚJKN
U3V
24 hodin s FF UK
stara Mgr. Radka Stará
tlumocnice
radka.stara@ff.cuni.cz
Bc. Zita Štěpánková
zita.stepankova@ff.cuni.cz
simultánní přepis
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
ředitelka ústavu
svatava.skodova@ff.cuni.cz
vankova2 doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
irena.vankova@ff.cuni.cz
Garantka studijních programů Jazyky a komunikace neslyšících (Bc.) a Čeština v komunikaci neslyšících (NMgr.) a oborů Čeština v komunikaci neslyšících (Bc. a NMgr.)
Mgr. Ondřej Vinš
ondrej.vins@ff.cuni.cz
Úvod > Lidé > Zaměstnanci