Zaměstnanci

Mgr. Kateřina Bělehrádková
sekretářka a tajemnice
katerina.belehradkova@ff.cuni.cz
Správce Studijního informačního systému
Erasmus+ a mezinárodní spolupráce 
Propagace ústavu
fritz Mgr. Milan Fritz
milan.fritz@ff.cuni.cz
Historické filmy z komunity neslyšících
Bc. Kateřina Holubová
katerina.holubova@ff.cuni.cz

Kontaktní osoba pro studium neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých studentů FF UK, funkční diagnostika

Mgr. Kamila Homolková, Ph.D.
kamila.homolkova@ff.cuni.cz
Hudakova2

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
ředitelka ústavu
andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Praxe komunikační
Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami
Funkční diagnostika

Ústavní kontaktní osoba pro distanční vzdělávání

Ústavní kontaktní osoba pro praxe

Popularizační programy (Dětská univerzita aj.)

dingova Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.
nada.dingova@ff.cuni.cz
Praxe tlumočnická
Mgr. Denisa Lachmanová
tlumočnice, mateřská dovolená
denisa.lachmanova@ff.cuni.cz
Vedoucí tlumočnického týmu
macurova   prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
alena.macurova@ff.cuni.cz 
novakova Mgr. Radka Nováková
radka.novakova@ff.cuni.cz
Paměť národa
Výuka českého znakového jazyka
okrouhlikova2 Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
zástupkyně ředitelky ústavu
lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz
Praxe odborná
Přijímací řízení
Akreditace
Mgr. Lucie Sedláčková Půlpánová
lucie.sedlackovapulpanova@ff.cuni.cz
Půjčování záznamové techniky
bímová2 Mgr. Petra Slánská Bímová
koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK
petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK
Příruční knihovna ÚJKN
U3V
24 hodin s FF UK
stara Mgr. Radka Stará
rodičovská dovolená
radka.stara@ff.cuni.cz
Bc. Zita Štěpánková
zita.stepankova@ff.cuni.cz
simultánní přepis
vankova2 doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
irena.vankova@ff.cuni.cz
Garantka studijních programů Jazyky a komunikace neslyšících (Bc.) a Čeština v komunikaci neslyšících (NMgr.) a oborů Čeština v komunikaci neslyšících (Bc. a NMgr.)
Mgr. Ondřej Vinš
ondrej.vins@ff.cuni.cz
Úvod > Lidé > Zaměstnanci