Modelové testy

Přijímací zkouška na bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících je jednokolová písemná.

a) Modelové testy

 • pro uchazeče bez modifikace přijímacího řízení – doba trvání: 90 minut
 • pro uchazeče se sluchovým postižením s modifikací přijímacího řízení, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český jazyk/mluvený jazyk – doba trvání: 120 minut, organizační pokyny v mluvené češtině jsou simultánně přepisovány do psané češtiny
 1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů)
 2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu (max. 30 bodů)
 3. operativní dovednosti v češtině + důkladné poznatky o češtině (v rozsahu středoškolské látky) (max. 30 bodů)
 4. orientace v anglicky psaném odborném textu (max. 20 bodů)

b) Modelové testy

 • pro uchazeče se sluchovým postižení s modifikací přijímacího řízení, jejichž primárním komunikačním prostředkem je český znakový jazyk/znakový jazyk – doba trvání 120 minut, organizační pokyny v mluvené češtině simultánně tlumočeny do českého znakového jazyka
 1. orientace v otázkách hluchoty, znalosti o komunitě českých neslyšících (i na základě prostudované odborné literatury) (max. 20 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
 2. rozumové předpoklady ke studiu, ověřované zejména v souvislosti se základními poznatky o jazyce/jazycích (především o češtině a českém znakovém jazyce) a o komunikaci, a to i v opoře o prostudovanou odbornou literaturu (max. 30 bodů) – přeloženo do českého znakového jazyka
 3. operativní dovednosti v češtině + porozumění českému psanému textu (max. 30 bodů) – v psané češtině, bez překladu do českého znakového jazyka
 4. orientace v česky psaném odborném textu (max. 20 bodů) – odborný text v psané češtině, testové otázky přeloženy do českého znakového jazyka

 

 
Úvod > Uchazeč > Bakalářské studium > Modelové testy