GA ČR

 Grantová agentura ČR

Název grantu Řešitelé grantu Doba trvání grantu
Vývoj sociální kognice u uživatelů českého znakového jazyka hlavní řešitelka: Eva Filippová, Ph.D (ÚČJTK)

spoluřešitelka: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

2015–2017
Korespondence Karla Havlíčka hlavní řešitel: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. (ÚČJTK)

spolupráce: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

2012–2016
Nový encyklopedický slovník češtiny online (406/11/0294) hlavní řešitel: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. 2011–2015