1. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2018/2019

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

* PVS/VS Konverzace v ČZJ II – 1. skupina (0/2)

Wirth, č. 423

ČZJ II A (0/2)

Čiháková, č. 20

Doplňková čeština II (0/2)

Bc. Stanovská, č. 422A

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků  (0/2)

Bc. Portych, č. 422A

ÚT

Zápis ZJ (0/3)

dr. Okrouhíková, č. 423

Odborný text a odborný styl (0/2)

dr. Okrouhíková, č. 423

ČZJ II B (0/2)

Čiháková, č. 20

 

* PVS/VS Konverzace v ČZJ II – 2. skupina (0/2)

Bovkun, č. 422B

PVS/VS Klíčové pojmy V. Havla v perspektivě kognitivní lingvistiky (0/2)

doc. Vaňková, č. 21

ST

PVS/VS Exkurze do institucí spojených s komunitou neslyšících (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

Helénistická etika (vypisuje ÚFAR, ASZFS0050). Kurz fil. v rámci spol. základu (2/0)

dr. Schifferová, č. 423 

PVS/VS Úvod do lingvistiky (2/0) (Vypisuje ULING ALINUVOD1)

doc. Friedová, dr. Zíková, č. P131 

 

Doplňková čeština II (0/2)

Bc. Stanovská, č. 422A

Dějiny hluchoty (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

ČT

Výchova a vzdělávání neslyšících (0/2)

dr. Hudáková, č. 423

Výchova a vzdělávání neslyšících (0/2)

dr. Hudáková, č. 423

PVS/VS Základy statistického zpracování údajů (0/2)

dr. Holub, č. 422A+B

ČZJ II B (0/2)

Čiháková, č. 20

ČZJ II A (0/2)

Čiháková, č. 20

PVS/VS Seminář praktické češtiny I (0/2)

Mgr. Rybová, č. 423

Úvod do studia ZJ (1/1)

prof. Macurová, č. 18

Pokud si vyberete nějaký PVS/VS z nabídky ÚČJTK a budete ho chtít vést v SIS jako PVS, kontaktujte Š. Matějku.

*  Výuka kurzu PVS/VS Konverzace v ČZJ II bude probíhat ve dvou skupinách. Student si při zápisu předmětu do SIS zvolí, jakou skupinu (paralelku) bude navštěvovat.

 

Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník Bc. studia