1. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2023/2024

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40

PO

Struktura a fungování znakových jazyků, dr. Dufková, dr. Okrouhlíková, FROST + ONLINE

Základy tlumočení a překladu pro neslyšící, Mgr. Herčíková, FROST + ONLINE

ČZJ 1C, Wiesnerová, ONLINE ČZJ 1B, Mgr. Sedláčková Půlpánová (zástup Wiesnerová), ONLINE ČZJ 1D, Wiesnerová, ONLINE

ÚT ČZJ 1A, Mgr. Sedláčková Půlpánová (zástup Wiesnerová), FROST

ST ČZJ 1A, Mgr. Sedláčková Půlpánová (zástup Wiesnerová), FROST Vzdělávání a neslyšící 2, dr. Homolková, FROST + ONLINE

ČT ČZJ 1C, Wiesnerová, ONLINE Úvod do psycholingvistiky, doc. Saicová Římalová, FROST + ONLINE ČZJ 1D, Wiesnerová, ONLINE Bohemistická propedeutika 2, Mgr. Vinš, FROST + ONLINE
ČZJ 1B, Mgr. Sedláčková Půlpánová (zástup Wiesnerová), ONLINE

Komunita, kultura a historie neslyšících, Mgr. Nováková, ONLINE Struktura a fungování znakových jazyků, prof. Macurová, Mgr. Nováková, ONLINE

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka garantovaných PVS/VS je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚBN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚBN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník Bc. studia