1. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2018/2019

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

ČZJ 1A (0/2)

Čiháková, č. 20

Doplňková čeština 1 (0/2)

Bc. Stanovská, č. 422A

PVS/VS Psaní všem deseti pro budoucí přepisovatele  (0/2)

Bc. Portych, č. 422A

PVS/VS Seminář praktické češtiny I (0/2)

Bc. Rybová, č. 423

ÚT

ČZJ 1B (0/2)

Čiháková, č. 20

Kultura českých neslyšících (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

Úvod do studia hluchoty (1/1)

dr. Okrouhlíková, č. 423 

 

 

PVS/VS Úvod do studia jazyka – doplňkový sem. (0/2)

Mgr. Nováková, č. 422A

 

 

 

ST

ČZJ 1A (0/2)

Čiháková, š. 20

* PVS/VS Konverzace v ČZJ I – 2. skupina (0/2)

Wiesnerová, č. 423

Vybrané kapitoly antické filosofie (vypisuje ÚFAR, ASZFS0039). Kurz fil. v rámci spol. základu (2/0)

dr. Schifferová, č. 423 

 

Doplňková čeština 1 (0/2)

Bc. Stanovská, č. 422A

Úvod do studia jazyka (0/2)

dr. Richterová, č. 423

* PVS/VS Konverzace v ČZJ I – 1. skupina (0/2)

Wiesnerová, č. 423

PVS/VS Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK (0/2)

Mgr. Nováková, č. 21

ČT

Kultura českých neslyšících (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

PVS/VS Gestures and Sign Languages in History of Western Philosophical Thoughts (2/0)

doc. Fulka, č. 423

ČZJ 1B (0/2)

Čiháková, š. 20

PVS/VS Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES II (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

PVS/VS Problematika hluchoty: aktuální otázky (2/0)

dr. Okrouhíková, č. 18

Úvod do studia jazyka (2/0)

prof. Macurová, č. 423

Pokud si vyberete nějaký PVS/VS z nabídky ÚČJTK a budete ho chtít vést v SIS jako PVS, kontaktujte Š. Matějku.

*  Výuka kurzu PVS/VS Konverzace v ČZJ I bude probíhat ve dvou skupinách. Student si při zápisu předmětu do SIS zvolí, jakou skupinu (paralelku) bude navštěvovat.

Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník Bc. studia