1. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2022/2023

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40

PO

PVS/VS Exkurze do institucí spojených s komunitou Neslyšících (0/2) Mgr. Nováková č. 20

PVS/VS Psaní všemi deseti pro budoucí přepisovatele (0/2) Bc. Portych 422A

ÚT

PVS/VS Cvičení z ČZJ 1A (0/2) Wirth č. 423

Bohemistická propedeutika 1 (1/1) Mgr. Vinš č. 423

ČZJ 1A (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

ČZJ 1B (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

Úvod do studia jazyka 1 (2/0) doc. Vaňková č. 423

ST

PVS/VS Cvičení z ČZJ 1B (0/2) Wirth č. 423 ČZJ 1B (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20 ČZJ 1A (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky (0/2) doc. Vaňková č. 21

ČT

Bohemistická propedeutika 2 (1/1) Mgr. Vinš č. 423

Vzdělávání a neslyšící 1 (1/1) dr. Homolková č. 423 Sluch a hluchota (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423

PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Thought (0/2) doc. Fulka č. 422B

PVS/VS Problematika hluchoty: Aktuální otázky (0/2) Mgr. Nováková č. 423

Úvod do lingvistiky znakových jazyků (1/2) prof. Macurová č. 18

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník Bc. studia