1. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2022/2023

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40

PO

ČZJ IIA (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20 ČZJ IIB (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků (0/2) Bc. Portych 422A

ÚT PVS/VS Cvičení z ČZJ IIA (0/2) Wirth č. 423 PVS/VS Cvičení z ČZJ IIB (0/2) Wirth č. 423 Komunita, kultura a  historie neslyšících (0/2) Mgr. Nováková č. 423

Úvod do sociolingvistiky (0/2) Mgr. Preininger č. 423

ST

ČZJ IIA (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20 ČZJ IIB (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

Základy tlumočení a překladu pro neslyšící (1/1) Mgr. Herčíková č. 422B

ČT Struktura a fungování znakových jazyků (0/2) dr. Okrouhlíková č. 423

Úvod do psycholingvistiky (1/1) doc. Saicová Římalová č. 423 Vzdělávání a neslyšící 2 (1/1) dr. Homolková č. 423 PVS/VS Digitalizace materiálů pro studenty se specifickými potřebami (0/2) dr. Dobešová Celetná 20, č. 150

Komunita, kultura a  historie neslyšících (0/2) Mgr. Nováková č. 423 Struktura a fungování znakových jazyků (2/0) prof. Macurová č. 423

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník Bc. studia