1. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2017/2018

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00
PO

PVS/VS Konverzace v ČZJ II – 1. skupina (0/2)

Wiesnerová, č. 423

ČZJ 1A (0/2)

Čiháková, č. 20

* Odborný text a odborný styl (0/2)

dr. Andrlová Fidlerová, č. 300

Doplňková čeština 1 (0/2)

Bc. Stanovská, č. 422A

 PVS/VS Čtení současných prací o ZJ (sudé výukové týdny)

 (0/2)

Mgr. Prokšová, Mgr. Jehlička, č. 423

PVS/VS Čtení současných prací o ZJ (sudé výukové týdny)

 (0/2)

Mgr. Prokšová, Mgr. Jehlička, č. 423

PVS/VS Seminář praktické češtiny II (0/2)

Mgr. Prokšová, č. 423

ÚT

* Odborný text a odborný styl (0/2)

dr. Andrlová Fidlerová, č. 22

ČZJ 1B (0/2)

Čiháková, č. 20

 

 

 

PVS/VS Realizace přípravného kurzu pro uchazeče ke studiu – uživatele ČZJ (0/2)

Bc. Fritz, č. 422B

Dějiny hluchoty (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

Výchova a vzdělávání neslyšících (0/2)

dr. Hudáková, č. 423

Výchova a vzdělávání neslyšících (0/2)

dr. Hudáková, č. 423

 

 

 

ST

* Odborný text a odborný styl (0/2)

Mgr. Vokáčová, č. 409

PVS/VS Konverzace v ČZJ II – 2. skupina (0/2)

Wiesnerová, místnost bude doplněna

Komenský – portrét filosofa (vypisuje ÚFAR, ASZFS0040). Kurz fil. v rámci spol. základu (2/0)

dr. Schifferová, č. 423 

 

Doplňková čeština 1 (0/2)

Bc. Stanovská, č. 422A

 

ČT

Zápis znakového jazyka (0/3)

dr. Okrouhlíková, č. 423

PVS/VS Základy statistického zpracování údajů (0/2)

dr. Holub, č. 422A

ČZJ 1A (0/2)

Čiháková, č. 20

ČZJ 1B (0/2)

Čiháková, č. 20

PVS/VS Příprava konference k 20. výročí oboru ČNES (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

Úvod do studia ZJ (1/1)

prof. Macurová, č. 423

Pokud si vyberete nějaký PVS/VS z nabídky ÚČJTK a budete ho chtít vést v SIS jako PVS, kontaktujte Š. Matějku.

*  Výuka kurzu Odborný text a odborný styl bude zajišťována kurzem Praktika odborného diskurzu (ABO500806), který vypisuje ÚČJTK. Studenti si zvolí jednu ze tří nabízených paralelek..

Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník Bc. studia