1. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2020/2021

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40
PO

PVS/VS Úvod do sociální práce (0/2)

dr. Kodymová, č. 423

Úvod do psycholingvistiky (1/1)

doc. Saicová Římalová, č. 423

PVS/VS Vybraná témata z psychologie pro studenty Deaf Studies (0/2) dr. Bendová, č. 422B

PVS/VS Přepis pro neslyšící uživatele mluvených jazyků (jaro) (0/2) Bc. Portych, č. 422B

PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2) Mgr. Bláhová, č. 422B
ÚT

Český znakový jazyk 2A (0/2)

Mgr. Sedláčková Půlpánová, č. 20

Český znakový jazyk 2B (0/2)

Mgr. Sedláčková Půlpánová, č. 20

Úvod do kognitivní a kulturní lingvistiky (1/1)

doc. Vaňková, č. 423

ST

PVS/VS Cvičení z ČZJ II B (0/2) Wirth č. 423

Český znakový jazyk 2A (0/2)

Mgr. Sedláčková Půlpánová, č. 20

Český znakový jazyk 2B (0/2)

Mgr. Sedláčková Půlpánová, č. 20

Helénistická etika (2/0)

dr. Schifferová, č. 423

ČT

Vzdělávání a neslyšící II (1/1)

Mgr. Servusová, č. 423

Bohemistická propedeutika II (1/1)

Mgr. Vinš, č. 423

Úvod do sociolingvistiky (1/1)

Mgr. Jehlička, č. 423

Základy tlumočení a překladu pro neslyšící (1/1)

dr. Hynková Dingová, Bc. Pangrácová, č. 18

Struktura a fungování znakových jazyků (0/2)

Mgr. Nováková, č. 423

Struktura a fungování znakových jazyků (2/0)

prof. Macurová, č. 18

Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník Bc. studia