1. ročník Bc. studia

 

ROZVRH 1. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

 7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10–20.40
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35  11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.15–19.00 19.10–19.55 19.55–20.40

PO

*ČZJ IA (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

*ČZJ IB (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

PVS/VS Čtení odborných textů pro uživatele ČZJ (0/2) Mgr. Stanovská č. 422B

PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2) Mgr. Bláhová č. 422A

PVS/VS Neslyšící děti pohledem speciálních pedagogů (0/2) dr. Vysuček ONLINE
ÚT

*ČZJ IA (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

*ČZJ IB (0/2) Mgr. Sedláčková Půlpánová č. 20

Doplňková čeština I (0/2) Mgr. Vinš č. 422A

PVS/VS Úvodní seminář pro neslyšící studenty (0/2) Mgr. Holubová č. 423

PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (0/2) Bc. Mižigár ONLINE

PVS/VS Cvičení z ČZJ IB (0/2) Wirth č. 422B

PVS/VS Cvičení z ČZJ IA (0/2) Wirth č. 422B

ST

Komunita, kultura a historie neslyšících (2/2) Mgr. Nováková č. 423

Vybrané kapitoly antické filozofie (ASZFS0039) (0/2) dr. Schifferová č. 423

Úvod do studia jazyka (2/0) doc. Vaňková č. 423

** Úvod do lingvistiky znakových jazyků (1/2) dr. Jehlička, dr. Janečka č. 423

ČT

Sluch a hluchota (1/1) dr. Okrouhlíková č. 423

Vzdělávání a neslyšící I (1/1) Mgr. Servusová č. 423

Bohemistická propedeutika I (1/1) Mgr. Vinš č. 423

Doplňková čeština I (0/2) Mgr. Vinš č. 422A

** Úvod do lingvistiky znakových jazyků (1/2) dr. Jehlička, dr. Janečka č. 423

* Pod kterým kódem a do které skupiny na rozvrhovém lístku se mají studenti zapsat v SIS do předmětu Český znakový jazyk I, bude upřesněno v průběhu září 2021.

** Úvod do lingvistiky znakových jazyků začíná až v 7. týdnu zimního semestru 2021/2022.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 1. ročník Bc. studia