Akademický rok 2016/2017

7. 10. 2016

Bible bez hranic: jaké je vidět Bibli v českém znakovém jazyce

Mgr. Romana Petráňová, Ph.D., Mgr. Lucie Půlpánová Sedláčková

Přednášející fyzicky přítomné. Přednáška v ČZJ a češtině.

Přednáška je součástí Týdne komunikace osob se sluchovým postižením.

Přednáška z cyklu pravidelných „pátečních přednášek pro veřejnost“ věnovaná problematice a specifikům překladu Bible do českého znakového jazyka.

Prezentace

Týden komunikace logo

Orbi pontes logo

14. 10. 2016

Psychologické testování neslyšících

Mgr. Michaela Veselá

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

V současné době neexistuje v České republice psychologický test (ať už inteligenční nebo osobnostní), který by plně přizpůsoben potřebám Neslyšících. Testy nemají normy pro Neslyšící a ani nejsou přeložené do znakového jazyka. Tento fakt velmi stěžuje veškerou psychologickou práci s neslyšícími klienty. Veškerá psychologická práce s Neslyšícími je tedy postavená pouze na rozhovoru, analýze dat a neverbálních technikách. Během přednášky ve budeme věnovat možnostem psychologické práce s Neslyšícími klienty, probereme současný stav v psychodiagnostice a jaká z něj plynou omezení pro Neslyšící (např. neverbální testy inteligence nemohou zjistit školní úspěšnost dítěte). Dále se budeme věnovat možným změnám – překladu psychologických testů do znakového jazyka a celkovému přizpůsobení testů pro Neslyšící. V  tomto ohledu bude velkou inspirací práce kolegů z Rochesterské a Gallaudetovy univerzity, kteří mají třicet let náskok. V neposlední řadě se budeme věnovat přítomnosti tlumočníka znakového jazyka při psychologickém vyšetření. A jak pracovat v týmu odborníků. 

 Prezentace
21. 10. 2016

Lingvistické schopnosti nonhumánních živočichů

Mgr. Lucie Čadková, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

28. 10. 2016

Přednáška se nekoná – státní svátek.

4. 11. 2016

Lingvistika francouzského znakového jazyka

prof. Christian Cuxac

Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška ve francouzštině, konsekutivně tlumočená do češtiny.

11. 11. 2016

Proč text není jenom řada slov

PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

18. 11. 2016

Obraz českého znakového jazyka v české odborné literatuře 19.20. století

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

25. 11. 2016

Modernizace vysílání znakového jazyka v televizi (projekty ČVUT FEL)

Ing. Martin Bernas CSc.,  Ing. Petr Zatloukal

Přednášející fyzicky přítomní. Přednáška v češtině.

2. 12. 2016

Postojová modalita a možnosti automatické extrakce emocionality z psaného textu

Mgr. Kateřina Veselovská, Ph.D.

Přednášející fyzicky přítomná. Přednáška v češtině.

9. 12. 2016

Simultánní přepis online

Ing. Zdeněk Bumbálek

Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině.

16. 12. 2016

Deaf Friendly – první soukromá agentura v ČR zprostředkovávající překlady a tlumočení pro Neslyšící

Bc. Lucie Břinková, Mgr. Kateřina Pešková, Mgr. Markéta Spilková

Přednášející fyzicky přítomné. Přednáška v češtině.

Úvod > Aktivity > Přednášky pro veřejnost > Akademický rok 2016/2017