Studijní asistence

Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK poskytuje studijní asistenci všem neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům FF UK a studentům ostatních fakult UK. Konkrétní podmínky vycházejí vždy z dohody s každým jednotlivým studentem a kontaktní osobou na fakultě, kde student studuje.

Studijní asistence je poskytována jednak formou individuálních konzultací, jednak formou ucelených vzdělávacích kurzů – a to v těchto oblastech:

  • prohlubování kompetencí nezbytných k efektivní práci s psaným textem (včetně akademického čtení a psaní), primárně jde o češtinu a angličtinu
  • (např. Čtení odborných textů pro uživatele ČZJ, Creative writing atd.), po dohodě o další cizí jazyky
  • nabývání a prohlubování kompetencí nezbytných k efektivnímu užívání znakových jazyků v akademickém prostředí (např. v předmětu Úvodní studijní kurz pro neslyšící studenty UK);
  • nabývání a prohlubování kompetencí nezbytných k efektivnímu univerzitnímu studiu, včetně efektivního využívání tlumočení, přepisu, zápisu a dalších servisních a organizačních opatření.
Úvod > Služby > Poskytované služby > Studijní asistence