2. ročník NMgr. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
ZIMNÍ SEMESTR 2021/2022

  7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10-20.45
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.20–19.05 19.10–19.55 20.00–20.45
PO

PVS/VS Titulkování pro neslyšící (0/2) Mgr. Melčová č. 422A PVS/VS Neslyšící děti pohledem speciálních pedagogů (0/2) dr. Vysuček ONLINE
ÚT Doplňková čeština 3 (0/2) Mgr. Zbořilová ONLINE PVS/VS Klíčové pojmy v textech Václava Havla (0/2) doc. Vaňková č. 21 PVS/VS Úvod do romistiky a romštiny (0/2) Bc. Mižigár ONLINE
ST PVS/VS Uvedení do kognitivní poetiky (0/2) doc. Vaňková č. 21 *Diplomový seminář (0/2) doc. Vaňková č. 21
ČT ČZJ – lektorská cvičení 3 (0/2) Mgr. Nováková č. 20 PVS/VS Gesture and Sign Language in the History of Western Though (2/0) doc. Fulka č. 422B Čeština a český znakový jazyk jako první a druhý jazyk: Metodika a didaktika výuky 1 (0/2) dr. Hudáková č. 422A
ČZJ – lektorská cvičení 3 (0/2) Mgr. Nováková č. 20 Jazyky a komunikace českých neslyšících v kontrastu 1 (0/2) prof. Macurová č. 18 Tlumočení a překlad mezi mluvenými a znakovými jazyky 1 (0/2) dr. Hynková Dingová č. 422B

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou diplomovou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz bude vypsán také v příštím semestru a také v příštím akademickém roce.

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS garantovaných ÚJKN je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚJKN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚJKN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník NMgr. studia