2. ročník NMgr. studia

 

ROZVRH 2. ROČNÍKU NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA
LETNÍ SEMESTR 2023/2024

  7.30–9.00 9.10–10.40 10.50–12.20 12.30–14.00 14.10–15.40 15.50–17.20 17.30–19.00 19.10-20.45
 7.30–8.15 8.15–9.00 9.10–9.55 9.55–10.40 10.50–11.35 11.35–12.20 12.30–13.15 13.15–14.00 14.10–14.55 14.55–15.40 15.50–16.35 16.35–17.20 17.30–18.15 18.20–19.05 19.10–19.55 20.00–20.45
PO

ČZJ – lektorská cvičení 4, Mgr. Nováková, č. 20

ÚT  
ST Jazyky komunikace českých neslyšících v kontrastu II, dr. Dufková, č. 20 ∗Diplomový seminář, doc. Vaňková, č. 20
ČT Čeština a český znakový jazyk jako první a druhý jazyk: Metodika a didaktika výuky II, dr. Hudáková, KELLER ČZJ – lektorská cvičení 4, Mgr. Nováková, STOKOE

∗ Kurz je určen pouze pro studenty se zadanou diplomovou prací (viz informace u předmětu v SIS). Kurz je vypisován pravidelně každý semestr akademického roku.

 

Povinně volitelné a volitelné předměty

  • Nabídka PVS/VS je zveřejněna v SIS. Sledujte vstupní požadavky a poznámky k zápisu.
  • Studenti UK mohou navštěvovat jakýkoli předmět v rámci UK (pokud plní vstupní podmínky a předmět má dostatečnou kapacitu). Studentům ÚBN speciálně doporučujeme kurzy garantované Ústavem českého jazyka a teorie komunikace FF UK, Ústavem translatologie FF UK a Ústavem obecné lingvistiky FF UK. Tyto kurzy jsou pro studenty ÚBN vedeny jako volitelné. V případě, že byste je chtěli mít jako povinně volitelné, kontaktujte prosím Mgr. Bělehrádkovou.
Úvod > Studium > Rozvrh > 2. ročník NMgr. studia