Závěrečné zkoušky NMgr. a objaboby DP

Státní závěrečná zkouška magisterská oboru Čeština v komunikaci neslyšících má tyto části:

  • obhajoba diplomové práce
  • ústní zkouška

Ke každé části se lze hlásit samostatně. Části je možné skládat v jakémkoliv pořadí. V rámci jednoho státnicového termínu (zimního, jarního a podzimního) však probíhají nejprve obhajoby diplomových prací a teprve poté ústní státní magisterské zkoušky.

Obecné informace o závěrečných zkouškách na stránkách FF.

Obhajoba diplomové práce

Ústní zkouška magisterská oboru ČNES
Úvod > Studium > Navazující magisterské studium > Závěrečné zkoušky NMgr. a objaboby DP