Paměť národa

Do projektu Paměť národa jsme se rozhodli zapojit v akademickém roce 2012/2013. V nově založeném volitelném semináři tehdy tři dvojice studentů pod vedením Mgr. Novákové a Mgr. Staré a za metodické podpory Michala Šmída z organizace Post Bellum vedly první rozhovory s neslyšícími pamětnicemi. Videozáznamy rozhovorů byly zpracovávány podle jednotné metodiky organizace Post Bellum, která projekt Paměť národa koordinuje. Výstupy z těchto tří rozhovorů vytvořily základ nové sekce Paměť českých neslyšících, která byla veřejnosti zpřístupněna koncem roku 2013. Zájemci zde vidí krátké ukázky z nahrávek vyprávění pamětníků v českém znakovém jazyce s titulky v češtině, jejich životní příběhy v češtině a v českém znakovém jazyce a další materiály.

Cílem projektu je zachytit svědectví neslyšících osob o minulosti v autentických výpovědích v českém znakovém jazyce, a tak posílit sebevědomí komunity Neslyšících a identitu jednotlivých členů této jazykové a kulturní menšiny.
V práci kontinuálně pokračujeme. V roce 2013/2014 byl okruh badatelů rozšířen i na studenty Pedagogické fakulty UK v Praze a Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty UM v Brně (z osmi dvojic jich svou práci dokončilo tři). V roce 2014/2015 se zapojily další tři dvojice (mezi zpovídanými pamětníky je např. paní Věra Macháčková).

Aktuálně jsou na webu přístupné medailonky celkem sedmi neslyšících pamětníků (či pamětníků slyšících, jejichž život byl s životem neslyšící komunity pevně spjat):

Velmi rádi mezi sebou přivítáme další studenty mimo FF UK či zájemce z neakademické sféry. Podmínkou zapojení do projektu je aktivní znalost českého znakového jazyka a psané češtiny, respekt ke kultuře a historii Neslyšících a dodržování pravidel projektu. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Radky Novákové.

Úvod > Aktivity > Paměť národa