Naši lidé v médiích

Televizní klub neslyšících k Multižánrovému festivalu Praha slyší neslyšící

Dne 28. 6. 2017 Televizní klub neslyšících vysílal reportáž o Multižánrovém festivalu Praha slyší neslyšící, který se konal v rámci Týdne diverzity.

  

Universum na Radiu Wave

Téma: Neslyšící a nedoslýchaví studenti. Hosté: Josef Valdman, Jan Šimůnek, Petra Slánská Bímová. Tlumočila: Denisa Lachmanová (14. 2. 2017)

  

Televizní klub neslyšících k jubileu prof. Macurové

Dne 15. června 2016 byl odvysílán Televizní klub neslyšících k jubileu prof. Macurové.

  

Anna Moudrá – Místo pusy mluví ruce

Nevhodně používaný termín „hluchoněmý“ pro označení člověka ve skutečnosti neslyšícího zná a používá asi každý. Kdo ale ví, že v naší společnosti žijí lidé, kteří ačkoliv slyší, nemluví a ke komunikaci s ostatními používají český znakový jazyk? Jaké je to být od narození němý a přitom slyšet celý svět?

  

Kontakt Dvojky – Výzkum znakového jazyka

Host: Lenka Okrouhlíková, zástupkyně ředitelky Ústav jazyků a komunikace neslyšících Filosofické fakulty UK v Praze. Moderuje Terezie Jirásková.

(16. prosince 2014)

  

Host do domu – „Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem“

Host: Petr Vysuček, předseda Českého centra znakového jazyka

(24. května 2012)

  

Seriál Slyšitelné ticho

Rádio Classsic FM vysílalo od září 2005 do listopadu 2006 seriál o neslyšících, který připravovalo s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka. Cílem pořadu bylo vzbudit zájem širší veřejnosti o problematiku sluchového postižení.

  

 

  

Úvod > Aktivity > Naši lidé v médiích