Výuka českého znakového jazyka

Neslyšící studenti většinou komunikují primárně v českém znakovém jazyce. Slyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč UK a pedagogům i nepedagogům FF UK nabízíme kurzy, kde se mohou se základy tohoto jazyka seznámit (tyto kurzy nejsou určeny pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících – ti mají výuku českého znakového jazyka jako povinnou součást svého studijního plánu).

Aktuálně nabízíme tyto kurzy:

  • Základy českého znakového jazyka 1, 2, 3 pro studenty napříč UK: Jedná se o kurzy s dotací 2 hodiny týdně vedené neslyšícím lektorem. Každý semestr otevíráme několik paralelek kurzu Základy českého znakového jazyka 1 a dle možností a zájmu studentů pak návazné kurzy Základy českého znakového jazyka 2 a 3. Zápis do kurzů se řídí harmonogramem zápisu do SIS pro ÚJKN – sledujte prosím web a FB ústavu.
  • Výuka českého znakového jazyka pro pedagogy: Tyto kurzy jsou určeny pro pedagogy FF UK, kteří vyučují neslyšící, nedoslýchavé či ohluchlé studenty. Zájemci ať kontaktují dr. Andreu Hudákovou.
  • Výuka českého znakového jazyka pro nepedagogy: Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce z řad nepedagogů (sekretáře ústavů, pracovníky LVT, studijního oddělení atd.). Zájemci ať kontaktují dr. Andreu Hudákovou.
  • Výuka českého znakového jazyka v rámci U3V
  • Další: S dalšími individuálními prosbami, připomínkami, návrhy atd. týkajícími se výuky českého znakového jazyka se prosím obracejte na dr. Andreu Hudákovou.
Úvod > Služby > Výuka českého znakového jazyka