PhDr. Kamila Homolková, Ph.D.

Ústav jazyků a komunikace neslyšících
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
místnost č. 421

kamila.homolkova@ff.cuni.cz
+420 221 619 210

konzultační hodiny

Odborný životopis

Vzdělání, odborné a profesní aktivity

 • 2017–2021 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Doktorský studijní program: Filologie
  Studijní obor: Didaktika konkrétního jazyka
 • 2013–2015 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  Navazující magisterský studijní program: Učitelství pro střední školy
  Studijní obor: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • 2009–2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
  Bakalářský studijní program: Humanitní vědy
  Studijní obor: Český jazyk a literatura – Hudební věda

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2018–2020 Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK, asistentka
  Vyučované předměty: Komunikace ve škole, Jazyk dětí a mládeže ve školním věku, Výzkum v oboru osvojování prvního jazyka dětí
 • 2015–2017 Gymnázium, učitelka ČJL a hudební výchovy
 • 2014–2016 Pedagogicko-psychologická poradna, lektorka žáků s SPU

Členství v organizacích a jiné odborné aktivity

 • Asociace češtinářů
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • Česká asociace kognitivní lingvistiky

Účast v projektech

 • 2021 Nominal morphological categories and the mean length of utterance in a longitudinal corpus of early language development, START/HUM/016
 • 2020– Integrální výzkum textu a četby, PRIMUS/20/HUM/005
 • 2018–2020 Podpora systematického propojování teorie a praxe u studentů a absolventů učitelství FF UK
 • 2017–2018 Kolaboratorium – podpora žáků s mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání

Další vzdělávání

 • 2021 Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet
 • 2017 Hodnotitelka ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury
 • 2017 Zadavatelka maturitní zkoušky
 • 2017 Zadavatelka pro žáky s PUP MZ

Publikační činnost

Absolventské práce

 • Vývoj verbální a neverbální komunikace dítěte s Downovým syndromem (dizertační práce)
 • Pomůcky na nápravu dyslexie a dysgrafie na druhém stupni základní školy (diplomová práce)
 • Vybrané poruchy učení z hlediska lingvistického (bakalářská práce)

Multimédia, slovníky, výukové materiály

 • Šebesta, K.; Šormová, K.; Synková, P.; Homolková, K.; Králíková, A.; Marek, A. (2020). Čítanka 9 – nová generace. Plzeň: Fraus.

Studie a články

 • Homolková, K. (2021). Neverbální komunikace u dítěte s Downovým syndromem. In: Bohemica Olomucensia, přijato k tisku.
 • Homolková, K. (2021). Významná role neverbální komunikace v raném komunikačním vývoji dětí. In: Plus 21, 2, s. 4–5.
 • Homolková, K. (2021). Venkovní aktivity na rozvoj jazykových a komunikačních schopností. In: Plus 21, 2, s. 13–14.
 • Homolková, K. (2021). Bilingvismus u dítěte s Downovým syndromem z pohledu odborného výzkumu. In: Plus 21, 1, s. 8–9.
 • Homolková, K. (2020). Bilingvismus u dítěte s Downovým syndromem. In: Studie z aplikované lingvistiky, 11, 2, s. 7–15.
 • Homolková, K. (2020). Publikovaná autorská tvorba českých spisovatelů s Downovým syndromem. In: O dieťati, jazyku, literatúre, 8, 2, s. 73–80.
 • Homolková, K. (2019). Výzkum raných komunikačních projevů u dítěte s Downovým syndromem. In: Speciální pedagogika, 29, 2, s. 125–138.
 • Homolková, K. (2019). Jak ti to jen mám říct? O komunikaci tříletého dítěte s Downovým syndromem. In: Komunikácia v odborných reflexiách. Zborník príspevkov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 12.–13. 9. 2018, s. 403–416. Banská Bystrica: Belianum.

Rozhledy a recenze

 • Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. In: Didaktické studie, 2020, 12, 2, s. 176–180.
 • O dieťati, jazyku, literatúre: inspirace nejen pro vědce. In: Český jazyk a literatura, 2019–2020, 70, 2, s. 91–94.

Konferenční příspěvky

 • Jak se mluví a píše o lidech s intelektovým postižením (Banská Bystrica, 2021)
 • Bilingvismus u dítěte s Downovým syndromem (Praha, 2019)
 • Means of Nonverbal Communication of Children with Down Syndrome (Praha, ČR, 2019)
 • Osvojování jazyka dětmi s Downovým syndromem (Kostelec nad Černými lesy, ČR, 2019)
 • Využití alternativní a augmentativní komunikace dětmi s mentálním postižením pohledem lingvistiky (Olomouc, ČR, 2019)
 • Komunikační prostředky dětí s Downovým syndromem (Banská Bystrica, Slovensko, 2018)
 • Early Speech of Children with Down Syndrome (Olomouc, ČR, 2018)
 • Proměny ve výzkumu raných jazykových projevů u dětí s Downovým syndromem (Olomouc, ČR, 2018)
Úvod > Lidé > Zaměstnanci > PhDr. Kamila Homolková, Ph.D.