Absolventi

Jazyky a komunikace neslyšících je bakalářský studijní program a Čeština v komunikaci neslyšících je navazující magisterský studijní program. Oba byly v současné podobě akreditovány od r. 2020, a to pro samostatné i sdružené studium.

Před tím existoval na FF UK od r. 1998 bakalářský studijní program Čeština v komunikaci neslyšících (od r. 1998/1999 jednooborové studium; od r. 2009/2010 i dvouoborové) a od r. 2004 navazující magisterský studijní program Čeština v komunikaci neslyšících studium (od r. 2004/2005 jednooborové studium; od r. 2016/2017 i dvouoborové studium).

Počet absolventů: 208 (k 10. 12. 2023)

Bakalářské studium: 161 (cca 50 dále pokračovalo v navazujícím magisterském studiu; další desítky absolventů pokračovaly v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů)

Navazující magisterské studium: 29

Magisterské studium: 15 (ČNES-Český jazyk a literatura – někteří v kombinaci s programem celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy; od r. 2004/2005 nahrazeno navazujícím magisterským studiem)

Titul PhDr.: 3

Naši absolventi velmi dobře nacházejí pracovní uplatnění, většinou pracují jako tlumočníci, pedagogové nebo pracovníci organizací osob se sluchovým postižením.

Úvod > Lidé > Absolventi