Absolventi

Obor Čeština v komunikaci neslyšících lze studovat jako bakalářské (od r. 1998; od r. 2009/2010 i jako dvouoborové) a jako navazující magisterské studium (od r. 2004/2005; od r. 2016/2017 i jako dvuoborové).
Počet absolventů: 150 (k 1. 10. 2017)

Bakalářské studium: 110 (40 dále pokračovalo v navazujícím magisterském studiu, další pokračovali v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů)

Navazující magisterské studium: 22

Magisterské studium: 15 (ČNES-Český jazyk a literatura – někteří v kombinaci s programem celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy; od r. 2004/2005 nahrazeno navazujícím magisterským studiem)

Titul PhDr.: 3

Profil absolventa Bc. studia a NMgr. studia

Seznam absolventských prací

Naši absolventi velmi dobře nacházejí pracovní uplatnění, většinou pracují jako tlumočníci, pedagogové nebo pracovníci organizací osob se sluchovým postižením. Čtrnáct našich absolventů působí jako interní nebo externí vyučující nebo tlumočníci ÚJKN. Podle statistik MPSV ČR nebyl nikdy žádný náš absolvent v registru úřadu práce.

Úvod > Lidé > Absolventi