Absolventi

Obor ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH lze studovat jako bakalářské (od r. 1998 jednooborové; od r. 2009/2010 i jako dvouoborové) a jako navazující magisterské studium (od r. 2004/2005 jednooborové; od r. 2016/2017 i jako dvouoborové).

Od r. 2020/2021 je bakalářské studium přejmenováno na JAZYKY A KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH.

Počet absolventů: 174 (k 1. 1. 2021)

Bakalářské studium: 131 (téměř 50 dále pokračovalo v navazujícím magisterském studiu; další desítky absolventů pokračovaly v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů)

Navazující magisterské studium: 25

Magisterské studium: 15 (ČNES-Český jazyk a literatura – někteří v kombinaci s programem celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy; od r. 2004/2005 nahrazeno navazujícím magisterským studiem)

Titul PhDr.: 3

Profil absolventa Bc. studia a NMgr. studia

Seznam absolventských prací

Naši absolventi velmi dobře nacházejí pracovní uplatnění, většinou pracují jako tlumočníci, pedagogové nebo pracovníci organizací osob se sluchovým postižením. Mnozí naši absolventi působí jako interní nebo externí vyučující nebo tlumočníci ÚJKN. Podle statistik MPSV ČR nebyl nikdy žádný náš absolvent v registru úřadu práce.

Úvod > Lidé > Absolventi