GA UK

 Grantová agentura UK

Název grantu Řešitelé grantu Doba trvání grantu
Kalendářní jednotky ve znakových jazycích hlavní řešitelka: PhDr. Klára Richterová

spoluřešitelé: L. Břinková, M. Fritz, N. Hynková Dingová, R. Nováková

2015–2017