Základní informace o službách

Komu se služby poskytují

Možnost objednat služby se vztahuje na

  • pravidelné semináře a přednášky uvedené v rozvrhu hodin,
  • přednášky a semináře mimo ustálený rozvrh,
  • mimořádné akce v rámci výuky (host, exkurze apod.),
  • atestace (zkoušky, zápočty),
  • imatrikulace, promoce,
  • individuální konzultace,
  • jednání s orgány fakulty (např. se studijním oddělením),
  • další aktivity související se studiem na FF UK (např. individuální účast na konferenci).

 

Úvod > Služby > Základní informace o službách