Neslyšící a nedoslýchaví uchazeči o studium na UK

Každý uchazeč o studium na vysoké škole v ČR, který má speciální vzdělávací potřeby, má nárok na tzv. modifikaci přijímacího řízení, jejímž cílem je co možná optimální vyrovnání podmínek uchazečů se speciálními potřebami a uchazečů bez speciálních potřeb.

Uchazeči o studium na FF UK

Pokud neslyšící a nedoslýchaví uchazeči o studium na FF UK chtějí modifikovat přijímací zkoušku, musí k přihlášce přiložit  žádost o modifikaci přijímací zkoušky. Doporučujeme uvést do ní, že uchazeč má sluchové postižení (nikoli smyslové postižení), a navrhnout způsob modifikace přijímacího řízení (např. tlumočení čeština – český znakový jazyksimultánní přepis, prodloužení času, malá skupina atd.; je možné inspirovat se např. přiznanými uzpůsobeními podmínek maturitní zkoušky). Žádost je také potřeba doplnit dokladem o speciálních potřebách (např. zprávou z foniatrie, audiogramem, vyjádřením SPC k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky apod.).

Po podání přihlášky kontaktuje uchazeče dr. Hudáková a spolu s uchazečem upřesní podmínky modifikace přijímacího řízení. Konečné rozhodnutí o žádosti o modifikaci přijímacího řízení provádí děkan.

Přijímací řízení probíhá s modifikací dle rozhodnutí děkana. Uchazeč žádné služby neobjednává. Vše zajišťuje ÚJKN (dle modifikací stanovených děkanem).

Uchazeči o studium na jiných fakultách UK

Kvůli modifikaci přijímací zkoušky se na dr. Hudákovou mohou obracet také neslyšící a nedoslýchaví uchazeči o studium na jiných fakultách UK. Konkrétní postup je vždy zcela individuální a vždy se odvíjí od domluvy s dr. Hudákovou.

Úvod > Služby > Neslyšící a nedoslýchaví uchazeči o studium na UK