Závěrečné zkoušky Bc. a obhajoby BP

Státní závěrečná zkouška bakalářská pro jednooborové  a dvouoborové studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících má tyto části:

  • obhajoba bakalářské práce
  • ústní zkouška

Ke každé části se lze hlásit samostatně. Části je možné skládat v jakémkoliv pořadí. V rámci jednoho státnicového termínu (zimního, jarního a podzimního) však probíhají nejprve obhajoby bakalářských prací a teprve poté ústní státní bakalářské zkoušky.

V případě dvouoborového studia si student volí, na jakém oboru bude psát bakalářskou práci.

Obecné informace o závěrečných zkouškách na stránkách FF UK.

Obhajoba bakalářské práce

Ústní zkouška bakalářská pro jednooborové studium oboru ČNES

Ústní zkouška bakalářská pro dvouoborové studium oboru ČNES
Úvod > Studium > Bakalářské studium > Závěrečné zkoušky Bc. a obhajoby BP