Navazující magisterské studium

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM STUDIJNÍHO PROGRAMU ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH. BUDE REALIZOVÁNO V AKADEMICKÉM ROCE 2022/2023.

  

Informace o studiu

  

Přihláška

  

 Informace
o přijímacím řízení

  

Den otevřených dveří

  

   Počty přihlášených
a přijatých

  

Doporučené
zdroje pro přípravu v SIS

  

Profil absolventa

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium