Navazující magisterské studium

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM OBORU ČEŠTINA V KOMUNIKACI NESLYŠÍCÍCH NEBUDE V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 REALIZOVÁNO.

  

Informace o studiu

  

Přihláška

  

 Informace
o přijímacím řízení

  

Den otevřených dveří

  

   Počty přihlášených
a přijatých

  

Doporučené
zdroje pro přípravu v SIS

  

Profil absolventa

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium